Thứ Hai tuần 6 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 1:1-11

 

Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi.  (Gia-cô-bê 1:5)

 

          Thư thánh Gia-cô-bê giống như một danh sách dài gồm những lời khuyên, một thứ liệt kê những điều lớn lao phải làm:  hãy vui khi bạn đau khổ.  Hãy hết sức kiên trì.  Hãy cầu xin với lòng tin.  Hãy nhìn nhận bạn sẽ héo tàn như một bông hoa.  Tuy nhiên, thánh Gia-cô-bê không chỉ để lại cho chúng ta một mớ những việc “phải làm” rồi để mặc chúng ta lay hoay một mình.  Nhưng ngài nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng:  Chúa ban ơn cho mọi người cách quảng đại, không quở trách.

          Chúa không phải là một nhân viên kế toán keo kiệt tìm kiếm những sai sót của chúng ta, còn chúng ta cũng không phải làm nô lệ cho một đống lề luật, phải vã mồ hôi mà chu toàn với sức riêng của mình.  Chúa ban cho chúng ta ân sủng và Người vui vẻ tiếp tục ban cho chúng ta thêm nữa.  Không có lý do gì để nghi ngờ điều ấy.

          Là một huấn dụ về đời sống đạo đức, thư thánh Gia-cô-bê có rất nhiều điểm tương đồng với sách Khôn Ngoan trong Cựu Ước.  Thánh Gia-cô-bê mô tả thế nào là “người công chính”, không chỉ đơn thuần nhờ vâng theo Lề Luật, nhưng là nhờ ân sủng họ lãnh nhận được trong Chúa Ki-tô.  Đó chính là lăng kính qua đó thánh Gia-cô-bê muốn nói với chúng ta.  Và đó cũng là lý do tại sao ngài mau mắn nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su rất vui lòng ban cho chúng ta những ân huệ tốt lành.

          Bạn đã nhận được ân sủng mà thánh Gia-cô-bê nói đến rồi.  Vậy bạn phải nói sao đây?  Khi bạn tiếp tục tấn tới trong việc cầu nguyện, bạn sẽ thấy mình muốn tha thứ cho người làm cùng sở hay cho một người bạn nhiều hơn.  Bạn có thể thấy mình kiên nhẫn hơn một chút với con cái chứ không giống như năm trước.  Bạn sẽ thấy mình muốn cầu nguyện cho một người đang cần lời cầu nguyện, thay vì nhún vai từ chối hoặc cảm thấy mình bất lực.  Đó là những dấu hiệu cho thấy Chúa đang tiếp tục đổ ân sủng vào tâm hồn bạn.

          Một danh sách những việc phải làm có thể làm bạn cảm thấy thất vọng, nhất là khi bạn phải phấn đấu để chu toàn mọi sự.  Nhưng xin bạn hãy nghe thánh Gia-cô-bê nói:  Chúa không khi nào thấy mỏi mệt khi ban những ân huệ của Người cho chúng ta.  Bạn có thể xin Người ban cho bạn ơn khôn ngoan.  Bạn có thể xin Người giúp đỡ bạn khi bạn thiếu sót.  Cho nên bạn cứ tiến tới và theo lời khuyên của thánh Gia-cô-bê, cứ cầu xin ơn thánh và sự giúp đỡ của Chúa.  Bạn không phải theo lời khuyên ấy với sức riêng của bạn đâu mà lo!

 

          “Lạy Cha, con tín thác vào lòng quảng đại của Cha.  Con tin Cha đã đổ tràn ân sủng trên đời con và Cha vẫn còn rất nhiều ân sủng khác để ban cho con nữa!”