Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Suy niệm Gio-an 20:19-23

 

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  (Gio-an 20:22)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang ở với các môn đệ vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh.  Ít ngày trước đã được đánh dấu không phải với cái chết thảm thương của Chúa Giê-su, nhưng cùng với sự thất bại nặng nề của chính bạn nữa.  Sau khi đã ở thật lâu với Chúa Giê-su, thấy Người làm phép lạ và nghe Người nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, bạn đã bỏ mặc Người trong giờ phút Người cần đến bạn.  Bạn cũng không ở lại để canh thức với Người khi Người cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni!

          Nhưng giờ đây Chúa Giê-su đã sống lại và đang đứng ngay trước mặt bạn.  Gặp lại Người đang sống, nhưng vẫn còn mang thương tích, khiến bạn hồi tưởng lại những kỷ niệm trước.  Bạn sợ hãi lo lắng chờ Người khiển trách bạn vì bạn không tin.  Nhưng ngược lại, Chúa lại nói điều sau hết mà bạn không ngờ:  “Bình an cho anh em” (Gio-an 20:19).

          Không kết án, không giận dữ, không cả một lời trách móc.  Chỉ còn lòng thương xót hiền từ nhưng đầy sức mạnh.  Chúa vẫn yêu thương bạn.  Chúa vẫn quý trọng bạn.  Điều duy nhất Người quan tâm về bạn là bạn được bình an.

          Trái tim bạn cảm động rồi.  Niềm vui tràn ngập con người bạn.  Bạn muốn biểu lộ lòng biết ơn và ngợi khen.  Rồi Chúa Giê-su nói lên điều bạn không ngờ:  “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Gio-an 20:21).

          Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-su trở lại với bạn như dấu hiệu nói lên tình yêu và lòng thương xót của Người.  Người đã sai Chúa Giê-us đến để giúp bạn nhận ra được tình yêu là gì và thế nào là cảm nhận được yêu thương.  Và giờ đây Chúa Giê-su có sai bạn đi để thực hiện cùng một điều như vậy không?  Làm sao bạn biểu lộ tình yêu ấy?  Làm sao bạn có thể giống như Chúa Giê-su?  Hiểu được sự bối rối của bạn, Chúa Giê-su thổi hơi trên bạn:  “Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Gio-an 20:22).

          Lại một lần nữa, bạn thấy cảm động.  Chỉ lần này bạn mới cảm nhận thấy điều này mang vẻ riêng tư hơn.  Chúa Thánh Thần đang đổ xuống tâm hồn bạn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.  Đó chính là cách Người sai bạn ra đi:  bạn được tha thứ, đầy tràn tình yêu của Người và được trang bị để chia sẻ tình yêu ấy.

          Chúa Giê-su cũng sai bạn đi hệt như Chúa Cha đã sai Người.  Người thổi Thánh Thần vào tâm hồn bạn như Người đã làm cho các môn đệ.  Bạn hãy đón nhận sứ mệnh của bạn hôm nay trong ngày đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Bạn hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!  Xin Chúa làm cho con trở thành đại sứ của Chúa”.