Thứ Ba tuần 7 Thường niên

 

Suy niệm Mác-cô 9:30-37

 

Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.  (Mác-cô 9:32)

 

          Bạn nghĩ bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu như bạn ở với Chúa Giê-su trong ngày Chúa nói với các môn đệ lần đầu tiên rằng Người sẽ bị giết rồi sẽ sống lại từ kẻ chết?  Có lẽ bạn sẽ phản ứng sững sờ.  Làm sao Chúa Giê-su là Đấng quyền năng như vậy mà lại để cho người ta giết mình?  Người muốn nói gì về việc Người sống lại từ kẻ chết?  Chỉ sau này, tức sau khi Người đã sống lại, bạn mới có thể nhìn lại và thấy được cái chết của Người thật quan trọng và cần thiết.

          Chúng ta không hiểu được rất nhiều điều về đức tin.  Sao lại có thể là ba Ngôi trong một Thiên Chúa?  Làm sao Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể?  Tại sao có đau khổ trong thế giới này?  Tại sao Chúa để cho điều khủng khiếp xảy ra cho em tôi hoặc cho cháu tôi?

          Nhận rằng mình không hiểu được, đó là điều bình thường.  Chúa không mong chúng ta phải biết mọi sự.  Nhưng chúng ta cũng đừng sợ phải hỏi Chúa những câu hỏi, giống như các môn đệ Chúa đã sợ.  Giống như một đứa bé chẳng ngại hỏi cha mẹ nó hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, chúng ta cũng đừng ngại hỏi Chúa bất cứ câu hỏi nào đến trong đầu óc chúng ta.  Hỏi là bước đầu tiên đưa tới hiểu biết sâu xa hơn.

          Không có nơi nào tốt hơn để hỏi Chúa những câu hỏi cho bằng trong cầu nguyện.  Có thể chúng ta không luôn nghe được câu trả lời, nhưng nếu nghe được, câu trả lời ấy sẽ gắn chặt với tâm hồn chúng ta và giúp xây dựng đức tin chúng ta.  Đúng vậy, sẽ có những lúc bạn thực sự ngạc nhiên trước những soi sáng Chúa ban cho bạn để giải quyết một khó khăn bạn đang gặp hoặc một bí ẩn bạn không làm sáng tỏ được.

          Đôi khi Chúa sẽ nhậm lời bạn cầu xin không giống với với cách thầm lặng lắng nghe khi cầu nguyện.  Thí dụ, một đoạn Kinh Thánh có thể bỗng dưng trở nên sống động đối với bạn và soi sáng cho một câu hỏi lẩn quẩn trong đầu óc bạn nhiều tuần lễ.  Hoặc bạn không sao chấp nhận được câu chuyện về một vị thánh để đem áp dụng vào đời sống mình.  Thậm chí một buổi hoàng hôn đẹp, một trận mưa rào hoặc một bài hát trên đài phát thanh cũng có thể nói với bạn một cách bất ngờ.  Hoặc Chúa có thể làm bạn ngạc nhiên khi trả lời bạn qua một quảng cáo khó chịu trên truyền hình hay khi bạn đang ngồi ký chi phiếu trả tiền các khoản nợ.

          Đừng sợ hỏi Chúa những câu hỏi.  Nhưng hãy luôn mở lòng với Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa”.