Thứ Bảy tuần 7 Thường niên

 

Suy niệm Mác-cô 10:13-16

 

Cứ để trẻ em đến với Thầy.  (Mác-cô 10:14)

 

          Có khi nào bạn cố gắng gọi điện thoại cho thống đốc hoặc cho một chủ tịch của một tập đoàn vĩ đại chưa?  Nếu bạn đã làm thì bạn biết quả thực khó khăn lắm mới có thể tiếp cận được những người quan trọng.  Vây quanh họ là những phụ tá và đội ngũ bảo vệ để giới hạn người ta đến với họ.  Nhưng không phải mọi người “quan trọng” đều không thể để cho người ta đến gặp đâu.  Chúng ta nhớ lại những hình ảnh chú bé “John-John” Kennedy tung tăng chạy chơi trong Văn Phòng Bầu dục của tòa Bạch Ốc đang khi ông bố là tổng thống Kennedy làm việc.

          Các môn đệ Chúa Giê-su giữ vai trò giống như những người phụ tá ngày nay, khi họ xua đuổi những cha mẹ đem các con nhỏ của họ đến xin Chúa chúc lành.  Theo các tông đồ, trẻ em không đủ quan trọng để xứng đáng được Chúa Giê-su dành thì giờ và để ý đến.  Người quá bận rộn để chữa lành người đau yếu nên không rảnh rỗi với những đứa trẻ hay quấy phá.  Tại sao Người lại phải bận tâm về mấy đứa trẻ này?  Nhưng Chúa Giê-su không mấy hài lòng về những đối xử khắt khe với chúng như vậy.  Trong một thái độ trái ngược, Chúa đã khiển trách các môn đệ và thoải mái đón nhận các trẻ em.

          Chắc chắn các môn đệ phải ngạc nhiên khi Chúa Giê-su bảo họ rằng Nước Thiên Chúa thuộc về các trẻ nhỏ như vậy (Mác-cô 10:14).  Trẻ nhỏ ư?  Nhưng họ còn hết sức ngỡ ngàng hơn nữa khi Chúa nói thêm:  “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (10:15).  Một lần nữa, Chúa Giê-su đã đảo ngược những giá trị theo các môn đệ nghĩ.

          Cha mẹ yêu thương con cái chỉ vì chúng là con cái họ, chứ không phải vì chúng đã làm gì để xứng đáng nhận được lòng yêu thương của họ.  Giống như trẻ em theo bản năng nương tựa vào sự chăm sóc họ dành cho chúng, Chúa cũng muốn chúng ta được thoải mái đến với Người bất cứ lúc nào, thậm chí cả khi mọi sự êm xuôi hay chúng ta chỉ đến để nói lời chào Chúa hoặc xin Chúa chúc lành.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn thử tưởng tượng mình giống như đứa bé chạy đến với Chúa Giê-su.  Bạn hãy đến gặp Chúa với lòng tín thác, và nhận biết tình yêu Chúa dành cho bạn.  Hãy đến với Chúa cùng với những nhu cầu của bạn và để Người củng cố bạn.  Hãy đến với Chúa như bạn là con cái của Người và để Người quàng tay ôm lấy bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp con cậy trông vào Chúa.  Xin dạy con biết đón nhận Nước Chúa trong niềm vui và cảm tạ”.