Thứ Hai tuần 7 Thường niên

 

Suy niệm Mác-cô 9:14-29

 

Tôi tin!  Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!  (Mác-cô 9:24)

 

          Người cha đã đem con mình đến với Chúa Giê-su, Đấng chữa lành và làm phép lạ.  Đó là niềm hy vọng cuối cùng của ông.  Nhưng Chúa Giê-su lại không có mặt ở đó, chỉ có mấy môn đệ của Người.  Không sao.  Thế nào họ cũng giúp ông được.  Nhưng lại không, vì lời cầu nguyện của họ chẳng đem lại hiệu quả nào cả.  Các kinh sư nhạo cười họ;  môn đệ Chúa quá thất vọng.  Rồi đứa con của ông vẫn chịu đau khổ.  Người cha cảm thấy muốn buông xuôi.

          Thế rồi Chúa Giê-su từ trên núi xuống.  Người cha cảm thấy tâm hồn phấn khởi khi Chúa Giê-su bảo ông hãy đem đứa bé lại cho Người.  Với cảm giác pha lẫn sợ hãi, thất vọng và hy vọng, người cha kêu lên:  “Tôi tin!  Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (Mác-cô 9:24).

          Đức tin là như vậy đó.  Đức tin không luôn là một hình ảnh hoàn hảo.  Đức tin là thành thực và xin Thiên Chúa giúp đỡ cùng ban sức mạnh mà chúng ta không có.  Đức tin làm cho lời cầu nguyện của người cha thành một lời cầu xin tốt để chúng ta xin Chúa hôm nay.

          “Lạy Chúa, con tin;  xin giúp đỡ lòng tin yếu kém của con!  Con thú nhận điều ấy;  con thực yếu đuối.  Con muốn đức tin của con được mạnh mẽ hơn.  Con ước mong mình biết tín thác Chúa hơn, biết vâng phục Chúa hơn.  Lại nữa, con thành thực muốn đến gần Chúa, không phải như con nghĩ mình phải gần Chúa mà như con thực sự ở gần Chúa.

          “Lạy Chúa, con tin!  Con biết Chúa đã giúp đỡ con trong quá khứ.  Mỗi lần con cảm thấy trong tâm hồn ý tưởng hãy cầu nguyện cho một người nào đó, thì chính là nhờ đức tin Chúa đã ban cho con.  Mỗi lần con cố gắng xin Chúa giúp đỡ con trong một khó khăn, thì con vận dụng hồng ân đức tin ấy.  Nhưng có phải đó là tình huống hiện tại của con không?  Việc này không dễ đâu.

          “Lạy Chúa, con biết hôm nay con sẽ phải đối phó với điều thử thách con.  Có thể con sẽ cảm thấy lung lạc vì dường như Chúa không nhậm lời con cầu xin.  Có thể con lo lắng về tương lãi và bắt đầu nghi ngờ Chúa không thực sự gắn bó với con.  Có thể con rơi vào cái bẫy khi nghĩ rằng con không cần đến Chúa vì mọi sự sẽ êm xuôi hôm nay.  Con không muốn những điều này khiến con phải dừng lại.  Xin Chúa giúp con cứ tiếp tục đến với Chúa.

          “Lạy Chúa, xin giúp đỡ lòng tin yếu kém của con!  Khi con không được Chúa nhậm lời cầu xin theo ý con, xin Chúa giúp con cứ kiên nhẫn chờ đợi.  Khi những vấn đề mới bất ngờ xảy tới, xin tăng thêm lòng tin cho con.  Khi ngày sống con được bình an và phong phú, xin Chúa giữ con luôn gần Chúa.  Lạy Chúa, con tin!”

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đối với Chúa mọi sự đều có thể!”