Thứ Sáu tuần 7 Thường niên

 

Suy niệm Gia-cô-bê 5:9-12

 

Anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau.  (Gia-cô-bê 5:9)

 

          Bản Tuyên ngôn Độc Lập của Hoa-kỳ bảo chúng ta rằng “Mọi người được dựng nên đều bình đẳng”.  Nhưng nói đến việc phàn nàn thì không phải hết mọi việc phàn nàn đều bằng nhau cả đâu.  Một số việc phàn nàn hợp lý và có thể hữu ích, nhưng có những phàn nàn khác chỉ gây thêm chia rẽ và thù nghịch.

          Trước hết có những phàn nàn mang tính cách xây dựng, giúp người ta thay đổi tích cực.  Thí dụ, bạn có thể nói:  “Việc này chẳng đưa chúng ta tới đâu hết.  Chúng ta đã tiếp tục làm giống như vậy, mà chẳng thấy có kết quả gì”.  Cách phàn nàn này có tiềm năng giúp người ta vận động trí não để tiến tới những bước hành động xây dựng.

          Rồi có loại phàn nàn để trút giận.  Trút giận có thể ích lợi hoặc có hại.  Qua lời nói, người ta trút cơn giận để làm nhẹ đi áp lực do thử thách gây ra.  Bày tỏ những ý nghĩ ra bên ngoài có thể giúp bạn bớt đi chán nản.  Nó có thể giúp bạn trầm tĩnh lại, nhất là khi người nghe lại là người kiên nhẫn và thông cảm.  Đồng thời nếu cứ phàn nàn để trút giận hoài thì sẽ dễ biến thành người chỉ biết kêu ca, rồi đâm ra kêu ca hết mọi người.

          Sau cùng có một loại phàn nàn tệ hại nhất.  Khi thánh Gia-cô-bê bảo chúng ta đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, là ngài nói đến thứ phàn nàn thiếu vắng tình yêu và chủ đích.  Những phàn nàn như thế gây điều hại nhiều hơn là điều tốt.  Thường thường chúng nảy sinh từ một ước mong làm hại người khác.  Thứ phàn nàn này cướp đi sự vui sống và đưa chúng ta vào cái bẫy luôn có tư thái tiêu cực và ranh mãnh.

          Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi:  “Những phàn nàn kêu trách của tôi có đặc thù và mang tính cách xây dựng, hay chỉ là chung chung và mơ hồ?”  Những câu hỏi như vậy có thể giúp chúng ta lật tẩy những tư tưởng và hãi sợ ẩn giấu làm cho tâm hồn chúng ta nặng nề.  Đó chính là điểm Chúa Thánh Thần muốn giúp đỡ chúng ta.  Người có sức mạnh giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, nhắc nhở chúng ta nhớ đến sự chăm sóc của Thiên Chúa và ban cho chúng ta ý thức niềm hy vọng và tín thác.  Tốt hơn cả là Người nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su là Đấng nhân từ và đầy lòng thương xót, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong mọi thử thách.

          Vậy lần tới khi thấy mình phàn nàn kêu trách, bạn hãy cố gắng trầm tĩnh và để Chúa Thánh Thần xoa dịu tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con chỉ đưa ra những nhận xét có tính cách xây dựng mà thôi”.