Chúa Nhật tuần 8 Thường niên

Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Suy niệm Mát-thêu 28:16-20

 

Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  (Mát-thêu 28:19)

         

          Rất thường khi nghĩ tới Chúa Ba Ngôi là chúng ta có khuynh hướng chú ý đến vấn đề suy luận:  làm sao có thể một Thiên Chúa mà lại ba Ngôi?  Có thể chúng ta nghĩ đến so sánh của thánh Patrixiô ví Ba Ngôi giống như lá bách hợp (có ba lá nhỏ).  Tuy nhiên không có hình ảnh nào có thể giải thích được tính phức tạp, chiều sâu và vẻ đẹp của Thiên Chúa chúng ta.

          Không giống như một bài toán bí ẩn cần giải đáp, Ba Ngôi còn là một mầu nhiệm thiêng liêng để chúng ta cảm nếm hương vị ngọt ngào.  Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta và thuyết phục chúng ta hãy nhận biết tình yêu và sự chăm sóc Người dành cho chúng ta.

          Chúa Cha.  Tỏ mình ra là Cha trên trời, Thiên Chúa chứng tỏ Người không phải là một vị thần xa cách, hay thay đổi hoặc hay báo oán.  Nhưng Người là một Thiên Chúa hoàn toàn giống như một gia đình.  Là một người cha, Chúa muốn gần gũi bạn.  Người hứa chăm sóc và gìn giữ bạn.  Người chỉ muốn điều tốt cho bạn.  Người còn gọi bạn là kẻ thừa kế của Người nữa!

          Chúa Con.  Khi Thiên Chúa xuống trần gian, Người không đến trong sức mạnh và quyền năng.  Trái lại, Người “trút bỏ vinh quang” để trở nên một người như chúng ta (Phi-líp-phê 2:7).  Nhiều người mong chờ Đấng Mê-si-a sẽ lãnh đạo Ít-ra-en dành chiến thắng và độc lập cho dân tộc.  Nhưng Chúa Giê-su lại đến như một người anh em và bạn hữu.  Người đã thiết lập vương quốc Người không phải bằng vũ lực, nhưng bằng tình yêu hy sinh thân mình.  Sứ điệp lòng thương xót của Người là để làm cảm động các tâm hồn chứ không phải khiến chúng ta khúm núm sợ hãi.

          Chúa Thánh Thần.  Thiên Chúa không biến mất khi Chúa Giê-su lên trời.  Nhưng ngược hẳn lại:  Người còn gần gũi hơn nữa.  Thiên Chúa cư ngụ ngay trong tâm hồn bạn!  Người luôn ở với bạn, luôn sẵn sàng đổ tình yêu của Người xuống và làm cho bạn trở nên giống Người hơn.  Người luôn ở với Giáo Hội, dưỡng nuôi chúng ta bằng Lời và Thánh Thể của Người.  Người luôn ở trong thế giới, đào tạo chúng ta thành một gia đình trong Chúa Ki-tô.

          Đây là mầu nhiệm đích thực về Chúa Ba Ngôi:  Thiên Chúa chúng ta, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, yêu thương chúng ta thật sâu xa và đối xử với chúng ta hết lòng từ ái và xót thương.

 

          “Lạy Thiên Chúa chí thánh, chúng con ngợi khen danh Chúa!  Lạy Chúa muôn loài, chúng con phụng thờ Chúa!”