Thứ Ba tuần 8 Thường niên

 

Suy niệm 1 Phê-rô 1:10-16

 

Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em.  (1 Phê-rô 1:15)

 

          Ở bất cứ thời điểm nảo    trong năm phụng vụ, chúng ta cũng thấy lời khuyến dụ trên khiến mình sợ sệt.  Nhất định là tôi không thể sống thánh thiện giống như Chúa Giê-su trong mọi việc tôi làm.  Là con người, tôi không thể dẹp hết được mọi ích kỷ hoặc không thể yêu thương một cách hoàn hảo giống như Chúa yêu thương.

          Đúng vậy.  Đó chính là thân phận chúng ta khi là một người trong một nhân loại đã sa ngã.  Đây là khởi điểm cho mỗi người chúng ta, và chúng ta cần nhớ kỹ điều ấy.

          Tuy nhiên, mười ngày sau ngày lễ Hiện Xuống, chúng ta vẫn nghe được những lời này với một đôi tai mới.  Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần vào tâm hồn chúng ta.  Thánh Thần này đã biến đổi nhóm tông đồ nhút nhát thành những người rao giảng Tin Mừng hăng say muốn đi tới bất cứ nơi nào Chúa sai họ đi.  Họ còn tự nguyện hy sinh mạng sống mình nếu Chúa ban cho họ đặc ân theo bước chân Con của Người!

          Đây là Thánh Thần đã đem những người thuộc ngôn ngữ khác nhau, đến từ những nền văn hóa khác nhau, sống trong những tầng lớp giàu nghèo khác nhau, để kết hợp họ lại thành một cộng đồng chặt chẽ, một lòng một ý, đem “mọi sự làm của chung” (Công Vụ Tông Đồ 4:32).

          Đây cũng là Thánh Thần chúng ta lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, Thánh Thần vẫn luôn sống trong chúng ta và vẫn sẵn sàng cho chúng ta được tràn đầy ân sủng của Người cũng như giúp chúng ta được đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô.

          Sự thánh thiện không phải là việc không thể làm được, một viễn ảnh xa vời ngoài tầm tay chúng ta.  Không đâu, nhưng đó là một hồng ân được một Thiên Chúa nhân hậu và từ bi ban nhưng không cho chúng ta.  Đúng thế, sự thánh thiện là một Ngôi Vị, là Thần Khí của một Đấng Cứu Chuộc và Bạn Hữu đã chiến thắng tội lỗi nhờ thập giá của Người.  Nhờ bí tích Rửa tội, sự thánh thiện ấy, Ngôi Vị ấy, giờ đây đang cư ngụ trong bạn.  Thay vì lo lắng hoặc sợ sệt khi nói đến sự thánh thiện, lời triệu gọi nên thánh là lời triệu gọi hãy vui lên và là lời triệu gọi hãy đón nhận Đấng có thể làm cho bạn nên thánh thiện như Người là Đấng thánh thiện.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con đặt niềm hy vọng vào ân sủng Chúa đã đổ xuống tâm hồn con trong ngày con lãnh nhận phép Rửa tội.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!  Xin Người mặc cho con sự thánh thiện của Chúa Ki-tô!”