Thứ Bảy tuần 8 Thường niên

 

Suy niệm Giu-đa 17, 20-25

 

Hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.  (Giu-đa 20)

 

          Thật là một lời khuyên tốt!  Nhưng những điều nhắc nhở của thánh Giu-đa có thể quá quen thuộc với chúng ta nên chúng ta không mấy chú ý đến.  Có thể chúng ta đọc những điều nhắc nhở ấy như một bản danh sách mơ hồ.  Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin (X).  Hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần (X).  Hãy sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa (X).  Hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giê-su Ki-tô (X).

          Từ từ nhé và hôm nay hãy nghĩ sâu xa hơn về một điều nhắc nhở thôi:  “Hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần” (Giu-đa 20).  Khi nghe điều này, có thể bạn nghĩ đến việc xin Chúa Thánh Thần giúp bạn cầu nguyện vì bạn không biết phải cầu nguyện như thế nào, giống như thánh Phao-lô nói trong thư Rô-ma 8:26-27.  Dĩ nhiên bạn cứ cầu nguyện!  Nhưng còn nhiều điều khác nữa liên hệ với việc cầu nguyện nhờ Thánh Thần.  Làm sao bạn cố gắng lắng nghe sự dẫn dắt của Thánh Thần trong ngày sống của bạn?  Lắng nghe quả thực là một trong những thể thức cầu nguyện mạnh mẽ nhất.

          Ngay bây giờ bạn hãy dừng lại để cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn duyệt lại để sống ngày mai.  Bạn sẽ làm gì?  Bạn sẽ thăm ai?  Bạn sẽ chờ đợi những những thử thách nào?  Bạn cứ cầu nguyện đơn giản rằng:  “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và giúp con nhìn ngày sống của con bằng cặp mắt của Chúa”.  Hãy xin Người chúc lành cho từng người bạn gặp hôm nay.  Có lẽ bạn trải thời khóa biểu của bạn ra và dâng cho Người những điều trong chương trình của bạn.

          Rồi bạn hãy lắng nghe.  Hãy dừng lại và lắng đọng, mặc dù bạn đang bận rộn.  Hãy xem điều gì đến trong đầu óc bạn.  Có thể bạn cảm nhận như một cuộc gặp gỡ nào đó nên để lại sau này.  Hoặc bạn nên đến thăm một người bạn già hay một người làm cùng sở mới vào làm.  Dù cảm nhận thế nào, bạn hãy cố gắng hành động, nhất là khi cảm thấy được bình an.

          Cầu nguyện nhờ Thánh Thần không phải chỉ tập luyện một lần là đủ.  Suốt ngày bạn sẽ có những cơ hội để dừng lại và mời Chúa Thánh Thần bước vào những sinh hoạt của bạn.  Nếu như chương trình của bạn thay đổi, hãy nói với Người.  Nếu như một cuộc họp hoặc một cuộc nói chuyện không được suông sẻ như bạn mong đợi, hãy xin Người giúp bạn hiểu tại sao và làm thế nào cho tốt hơn.  Nếu như bạn ngạc nhiên về một vài tin vui, hãy chia sẻ với Người niềm vui của bạn.

          Cả ngày bạn hãy giao tiếp với Chúa Thánh Thần giống như giao tiếp với một người bạn tốt.  Càng làm như thế, tình bạn của bạn với Chúa càng tăng triển!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ngự đến!  Hôm nay xin Chúa cùng bước đi với con.  Xin hướng dẫn con.  Xin giúp con lắng nghe và bước theo sự dẫn dắt của Chúa”.