Thứ Năm tuần 8 Thường niên

Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

 

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

 

Em thật có phúc.  (Lu-ca 1:45)

 

          Có khi nào điều này xảy ra với bạn không?  Bạn thấy mình mong giúp đỡ một người bạn đau yếu, rồi bạn lên đường.  Bạn tới nơi với một ly cà phê, một xâu chuỗi Mân côi và những kế hoạch giúp người bạn cảm thấy phấn khởi.  Nhưng đang lúc thăm viếng, bạn ý thức chính tâm hồn mình cũng được nhẹ nhõm hơn.  Bạn đến để đem phúc lành cho người khác, rồi chính bạn lại được chúc phúc!

          Việc ấy rất giống với cảm nghiệm của Mẹ Ma-ri-a khi Mẹ thăm viếng bà Ê-li-sa-bét.  Mẹ đã lên đường đi giúp đở người chị em họ đang mang thai trong lúc cao tuổi.  Nhưng Thiên Chúa đã làm cho cả hai người phải ngạc nhiên:  bà Ê-li-sa-bét nhận được ơn mặc khải, còn Mẹ Ma-ri-a thì khám phá ra một nguồn ơn nâng đỡ bất ngờ.  Được Chúa Thánh Thần soi sáng, bà Ê-li-sa-bét đã nhận ra Mẹ Ma-ri-a là “Thân Mẫu Chúa tôi” và kêu lên “Em thật có phúc” (Lu-ca 1:43, 45).  Chỉ trong vài lời, bà Ê-li-sa-bét vừa tuyên xưng Mầu nhiệm Nhập Thể, vừa khích lệ Mẹ Ma-ri-a rằng Thiên Chúa ở cùng Mẹ.  Mẹ là người đã ra đi để phục vụ và khích lệ người khác thì chính Mẹ lại nhận được sự khích lệ của Thiên Chúa.

          Thường chúng ta không nghĩ tới việc Mẹ Ma-ri-a cần được khích lệ.  Nhưng ai ai cũng cần được khích lệ.  Chuyến viếng thăm của thiên thần không giải thích mọi chi tiết về tương lai của Mẹ.  Khi gặp những thử thách, Mẹ cần giữ vững đức tin Mẹ đã có và để cho Chúa gia tăng cũng như làm cho đức tin ấy được sâu xa hơn.  Mẹ cần hiểu được thắc mắc “tại sao là tôi” mà không là người phụ nữ khác.  Mẹ cần hiểu được “tại sao bây giờ” chứ không phải sau khi đã đến chung sống với thánh Giu-se.  Mẹ cần hiểu “tại sao bây giờ” phải dưỡng dục Con Thiên Chúa theo từng giai đoạn trưởng thành của Người.  Quả thật những lời của bà Ê-li-sa-bét đã đi theo Mẹ hết năm này tới năm khác!

          Hết thảy chúng ta đều cần đến những nhắc nhở rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta.  Chúng ta cần những nhắc nhở ấy vì nhiều khi chúng ta đặt niềm hy vọng không đúng chỗ trong những hoàn cảnh thay đổi.  Chúng ta cần được nhắc nhở như vậy vì chúng ta bị chi phối do những lo lắng ưu tư của cuộc đời.

          Mỗi ngày Chúa Thánh Thần có thể bảo đảm với bạn rằng Chúa ở cùng bạn.  Người làm cho tâm hồn bạn vững vàng do những lời khích lệ của người khác.  Nhưng lời nói của họ giúp cho đức tin bạn sống động và tiếp tục phát huy.  Vậy hôm nay bạn hãy nhớ là Chúa đã chúc phúc cho bạn và tuyển chọn bạn ở đây và lúc này.  Người có những kế hoạch tốt dành cho bạn.  Rồi bạn hãy chăm chú và mở lòng đón nhận “những Ê-li-sa-bét” do Chúa sai đến để nhắc nhở bạn!

 

          “Thánh Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ giúp con nhớ rằng Chúa Giê-su đang ở với con”.