Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

 

Suy niệm Mác-cô 11:11-26

 

Người đến xem có tìm được trái nào không.  (Mác-cô 11:13)

 

          Đây là một câu đố:  Có điểm nào giống nhau giữa cây vả và ân sủng Chúa?  Thưa cả hai đều sinh hoa trái.  Bạn trả lời đúng lắm.  Tự bản chất cả hai đều sinh hoa trái.  Có lẽ vì thế trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã đến tìm những trái vả mặc dù lúc này không phải là mùa vả (Mác-cô 11:13).  Trước tiên đối với các môn đệ, điều này xem ra không hợp lý, nhưng sau này họ đã hiểu:  nếu tự bản chất bạn phải sinh hoa trái thì bạn sẽ sinh hoa trái, ít nhất khi bạn ở gần Chúa là sự thánh thiện.

          Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta phải sinh hoa trái quanh năm, đúng mùa cũng như trái mùa.  Tin vui là Chúa không chỉ ngồi đó chờ đợi chúng ta sinh hoa trái.  Nhưng Người hằng đổ tràn ân sủng Người vào tâm hồn chúng ta, chữa lành những ký ức chúng ta và giục giã chúng ta ra đi để thi hành công việc Người kêu gọi chúng ta làm.  Mỗi ân sủng tựa như một hạt giống chờ đợi nảy mầm.  Mỗi hành vi chữa lành và thương xót giống như mưa nhẹ làm hạt giống biến đổi.  Từng chút lương thực dưỡng nuôi từ Bánh Trường Sinh và Lời Chúa tăng thêm sinh lực giúp chúng ta ra đi.  Chúa không bao giờ ngưng chăm sóc chúng ta.

          Hãy nghĩ tới những cách thức bạn đã sinh hoa trái.  Khi kiên nhẫn với con cái, nhất là khi chúng đang làm đúng điều bạn muốn, thì đó là hoa trái.  Khi bạn tận dụng tài năng trong công ăn việc làm để nuôi sống gia đình là bạn đang sinh hoa kết quả.  Ngay cả việc giản dị như nhường cho người lái xe khác cần vào lằn ranh bạn đang đi cũng có thể là một ân sủng trong đời bạn.

          Ân sủng đem lại hoa trái thiêng liêng.  Đó chính là công việc của ân sủng.  Bạn biết mình đã lãnh nhận được ân sủng Chúa, nên đương nhiên bạn có thể chờ xem nó sinh hoa trái.  Hãy mở mắt.  Chúa đang hoạt động, ban sức mạnh cho bạn để bạn sinh hoa trái quanh năm, và Người nôn nóng muốn biết hoa trái ấy như thế nào.

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ban cho con ân sủng.  Xin giúp con nhận ra mọi cách thức ân sủng ấy đang giúp con sinh hoa kết trái trong vương quốc Chúa”.