Chúa Nhật 9 Thường niên

Lễ kính Mình Máu Giê-su Thánh Chúa

 

Suy niệm Mác-cô 14:12-16, 22-26

 

Đây là Mình Thầy.  (Mác-cô 14:22)

 

          Một câu nói quen thuộc:  “Ăn gì thì là như vậy”.  Nhưng sẽ xảy ra điều gì nếu chúng ta áp dụng câu nói này vào đời sống thiêng liêng giống như đời sống vật chất chúng ta?  Sẽ xảy ra một điều tuyệt vời:  khi rước Mình Chúa Ki-tô, chúng ta trở nên mình Chúa Ki-tô.  Chúng ta được kết hợp với Người và với anh chị em.  Đây là một số hiệu quả của chân lý kỳ diệu ấy:

          Mình Thánh Chúa Ki-tô ban cho chúng ta bình an.  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã hứa:  Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Gio-an 14:27).  Chỉ một ít lâu sau đó, Chúa Giê-su đã biểu lộ sự bình an ấy khi Người bị bắt, bị xử án, bị hành hạ và chịu đóng đinh vào thập giá.  Nhờ sự bình an của Người, Mình Máu Thánh Người có thể làm cho chúng ta được tràn đầy bình an, bất kể chúng ta phải đương đầu với điều gì.

          Thánh Thể giúp cho mối tương quan chúng ta với Chúa Giê-su thêm sâu xa.  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su nói:  Thầy gọi anh em là bạn hữu Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gio-an 15:13, 15).  Mỗi lần chúng ta rước lễ, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng Người đã hy sinh mạng sống cho chúng ta vì yêu thương chúng ta.

          Thánh Thể giúp chúng ta nhận ra Chúa rõ ràng hơn.  Chẳng phải việc ấy đã xảy ra trên đường đi Em-mau khi Chúa Giê-su bẻ bánh trao cho hai môn đệ sao (Lu-ca 24:30)?  Hoặc khi Người làm cho bánh hóa nhiều để nuôi đám đông dân chúng (Gio-an 6:14) sao?  Mỗi lần chúng ta lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta gần với Chúa hơn một chút.

          Thánh Thể không những mở mắt chúng ta để nhận ra Chúa Giê-su, mà còn mở mắt chúng ta để nhận ra anh chị em nữa.  Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng khi chúng ta cho kẻ đói được ăn, cho kẻ khát được uống, đón tiếp người không nhà và giúp đỡ người khác là chúng ta làm cho chính Chúa (Mát-thêu 25:35-40).  Chúng ta gặp gỡ Chúa trong người nghèo giống như chúng ta gặp gỡ Chúa trong Bí tích Thánh Thể.

          Vậy hôm nay khi cử hành lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, bạn hãy dành một lúc để suy nghĩ về mọi ơn lành Chúa Giê-su đã ban cho bạn mỗi lần bạn rước Mình Máu Thánh Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con chỉ biết nói ‘Cảm tạ Chúa!’”