Thứ Ba tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:13-17

 

Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giê-su để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.  (Mác-cô 12:13)

 

          Trong loạt sách về đắc nhân tâm, Làm sao được lòng bạn bè và ảnh hưởng trên người khác, ông Dale Carnegie đưa ra lời khuyên sau đây về việc xây dựng các mối tương quan:  “Bạn hãy chân thành quý trọng người khác”.

          Những người Pha-ri-sêu và những người phe Hê-rô-đê trong đoạn Tin Mừng này dường như đã đi theo lời khuyên trên.  Họ nói năng với Chúa Giê-su với tất cả sự kính trọng, rồi họ tỏ ra rất muốn biết ý kiến của Chúa Giê-su về việc trả thuế.  Nhưng những phỉnh phờ của họ không đạt kết quả.  Chúa Giê-su đã biết họ đang cố gắng gài bẫy Người, rất nôn nóng thấy Người sập bẫy.  Họ tỏ ra rất thân thiện, nhưng đó chỉ là hành vi bên ngoài mà thôi.

          Bạn đừng phạm lỗi lầm như họ nhé!  Thiên Chúa muốn bạn hãy sống thành thực, lương thiện và cởi mở trong các mối tương quan của bạn, nhất là với những người bạn thấy khó sống.  Bạn hãy tỏ ra cho họ tất cả lòng bác ái và kính trọng có thể, nhưng đừng khi nào giả dối.  Nếu cần phải thảo luận một vấn đề với ai, bạn hãy hết sức cố gắng thảo luận với sự khiêm tốn và yêu thương đối với họ.  Bạn sẽ thấy những cố gắng của bạn giải phóng bạn để yêu thương người ấy hơn, đồng thời cũng giúp họ tôn trọng bạn hơn.

          Lại nữa, dù bạn cố gắng thế nào thì vẫn luôn có một số người sẽ xô đẩy bạn tới đường cùng.  Đó là lúc cầu nguyện sẽ giúp cho mọi sự nên khác.  Thay vì phàn nàn hoặc nói hành nói xấu giống như kẻ thù của Chúa vẫn làm, bạn hãy đem tất cả thất vọng của bạn đến với Chúa.  Hãy nhớ là Chúa yêu thương mọi người, kể cả những kẻ thù của Người.  Hãy nhớ là Chúa đã nuôi sống năm ngàn người, bạn hữu cũng như kẻ thù, với dăm cái bánh và vài con cá khô.  Đặc biệt bạn hãy nhớ Người đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người vào thập giá.  Chắc chắn Người có thể giúp bạn trong mối những tương quan khó khăn của bạn!

          Có người nào khiến bạn phải căng thẳng không?  Bạn hãy ráng cầu nguyện cho người ấy mỗi ngày trong một tuần lễ, rồi chờ xem điều gì xảy ra.  Hãy xin Chúa Giê-su giúp bạn nhìn người ấy bằng đôi mắt yêu thương và nhân từ của Chúa.  Có lẽ bạn sẽ thấy lòng mình không còn chai đá nữa.  Có lẽ bạn sẽ tìm được những lời nói thích hợp để nói với người ấy khi bạn gặp họ lần tới.  Hoặc bạn sẽ tìm được sự khôn ngoan và tự chủ để kìm hãm miệng lưỡi bạn.  Bất cứ bạn cảm thấy điều gì, cũng hãy cầu xin Chúa chúc lành cho người ấy và ban cho tâm hồn bạn đầy tràn bình an của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy con biết kiên nhẫn và nhân hậu giống như Chúa”.