Thứ Tư tuần 9 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:1-3, 6-12

 

Ân sủng, lòng thương xót và sự bình an  (2 Ti-mô-thê 1:2)

 

          Khi viết thư hoặc email, chúng ta mở đầu bằng: … thân mến, … khỏe không?  Chúng ta chào hỏi hoặc tỏ bày thiện chí… Đó là điều thánh Phao-lô đã làm trong bài đọc 1 hôm nay:  “Gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu” (2 Ti-mô-thê 1:2).  Nhưng ngài còn đi xa hơn một chút khi chúc Ti-mô-thê được “ân sủng, lòng thương xót và bình an” (1:2).

          Đúng vậy, một số mở đầu thư từ mang tính cách hình thức.  Nhưng khi chúng ta quen biết người nhận thì những cách chào hỏi sẽ nảy sinh từ một ý thức yêu thương đích thực.  Những cách chào hỏi này khác xa lối thưa gửi hoặc giấy chứng nhận.

          Cách chào hỏi của thánh Phao-lô rõ ràng là thân tình.  Phao-lô bày tỏ lòng yêu thương của ngài đối với người con tinh thần và ngài dùng một khoảnh khắc giúp Ti-mô-thê hướng nhìn về trời.  Ngài nhắc nhở Ti-mô-thê rằng Thiên Chúa sẵn sàng làm cho anh được tràn đầy phúc lộc thiêng liêng và ban cho anh bình an cũng như bảo đảm của tình yêu Người.

          Bạn hãy đặc biệt đọc kỹ những lời Phao-lô sử dụng.  Ân sủng là sự hỗ trợ của Thiên Chúa mà chúng ta không xứng đáng lãnh nhận.  Lòng thương xót là ân huệ của ơn tha thứ không ngừng.  Rồi bình an là hồng ân tràn lan khi chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng và lòng thương xót (Ê-phê-xô 2:8-9;  Ti-tô 2:11;  Do-thái 4:16;  Ê-phê-xô 2:4-5;  Gio-an 14:27).  Những từ này mang ý nghĩa đầy tràn – Thiên Chúa không bủn xỉn về những ân huệ này, và Phao-lô muốn Ti-mô-thê hãy lãnh nhận những ân huệ đó càng ngày càng sâu xa hơn.  “Càng ngày càng sâu xa hơn” theo Phao-lô không hẳn là ngài cầu xin Chúa ban thêm ơn phúc cho Ti-mô-thê và cho Ti-mô-thê ý thức những gì Chúa ban cho anh mỗi ngày.

          Ân sủng, lòng thương xót và bình an.  Những ân huệ này không bị giới hạn.  Chúng hằng tuôn trào trên chúng ta ngày này qua ngày khác.  Chúng giống như dòng thác đổ xuống từ trời cao.  Bạn hãy để cho dòng ơn phúc ấy đổ xuống trên bạn.  Hãy lao vào dòng ơn phúc ấy.  Hãy nói với Chúa Giê-su rằng bạn muốn lãnh nhận mọi ân sủng Người chuẩn bị cho bạn hôm nay.  Rồi hãy vui mừng trong Chúa là Đấng nhân lành, quảng đại và đầy lòng yêu thương.

          Nguyện xin ân sủng, lòng thương xót và bình an ở cùng bạn hôm nay.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những ơn phúc phong phú Chúa ban”.