Thứ Ba tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:13-16

 

Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ.  (Mát-thêu 5:16)

 

          Ai cũng thích ngắm cầu vồng trên vòm trời ngay sau một cơn mưa giông.  Hiệu quả của lăng kính sắc mầu chiếu qua một đường của những đám mây không ngừng làm cho chúng ta phải ngưỡng mộ.  Khoa học bảo chúng ta rằng thực ra đó là ánh sáng trắng từ mặt trời phân chia thành một quang phổ nhiều mầu sắc khi nó đi qua hơi nước trong bầu khí quyển.

          Bài Tin Mừng hôm nay nói về ánh sáng Chúa Ki-tô là thứ ánh sáng “phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” để làm vinh danh Cha trên trời (Mát-thêu 5:16).  Bạn thử tưởng tượng ánh sáng Chúa Ki-tô giống như ánh sáng trắng kia.  Khi ánh sáng của Người chạm đến chúng ta, thì mỗi người chúng ta chiếu giãi ra một mầu sắc khác, rồi tất cả chúng ta, tức Giáo Hội, trở thành một cái cầu vồng bắc ngang bầu trời.

          Đó là một hình ảnh đẹp, nhưng nhiều người chúng ta lại hay nghĩ rằng mình chẳng có gì để mà chiếu giãi cả.  Nếu bạn nghĩ như vậy, chúng ta hãy thử xem một phương thức sửa chữa có thể thực hiện được.

          Không gì có thể giúp chúng ta loại bỏ những ý nghĩ làm nản lòng cho bằng hãy nhớ bạn là ai trong Chúa Ki-tô.  Bất kể bạn như thế nào, khỏe mạnh hay đau yếu, đầy nghị lực hay kiệt quệ, gần Chúa hay xa Chúa, thì Chúa Giê-su vẫn ở trong bạn và với bạn.  Giống như một người cha yêu thương con mình, Thiên Chúa yêu thương bạn chỉ vì bạn là bạn.  Người gắn bó với bạn và sẽ không khi nào bỏ bạn.

          Điều ấy có nghĩa gì?  Nghĩa là bạn thực sự thuộc về cái cầu vồng đẹp của Người nhờ Người hiện diện nơi bạn.  Cho nên bạn có thể loại đi bất cứ tư tưởng nào cố thuyết phục bạn rằng những người khác có những tài năng này và tài năng khác, còn bạn thì chẳng có gì cả.  Bạn có thể loại đi bất cứ tư tường nào cố thuyết phục bạn rằng ánh sáng của Chúa sẽ không chiếu giãi qua bạn vì bạn không hoàn hảo.  Chẳng có ai là hoàn hảo cả!

          Tác giả tu đức Caryll Hoselander đã có lần viết như sau:  “Đôi khi đối với chúng ta cuộc sống chẳng có mục đích gì cả, hết ngày nọ qua ngày kia đã bao năm, nào là văn phòng, nhà trường, rồi nhà máy, chẳng có gì hơn ngoài phí thời giờ và âu lo.  Nhưng có thể là Thiên Chúa đã sai chúng ta đến đó chỉ vì Chúa Ki-tô không hiện diện ở đó.  Vậy nếu việc chúng ta ở đó có nghĩa là Chúa Ki-tô hiện diện ở đó, thì nguyên điều ấy cũng đã có giá trị rồi”.

          Bạn thuộc về cái cầu vồng đẹp của Chúa.  Đó là sự thật.  Cho nên bạn hãy ra đi và để cho cầu vồng chiếu tỏa!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con chiếu giãi ‘ánh sáng Chúa Ki-tô của con’ hôm nay”.