Thứ Bảy tuần 10 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 19:19-21

 

Con sẽ đi theo ông.  (1 Vua 19:20)

 

          Chúng ta hãy nói về một cuộc đổi đời quan trọng!  Ông Ê-li-sa đã di chuyển từ việc đi theo cái cày sang việc đi theo một vị ngôn sứ.  Ông quá tin là Thiên Chúa kêu gọi ông trở thành môn đệ của ngôn sứ Ê-li-a, nên ông đã đốt những dụng cụ làm bằng gỗ của ông.  Phải thật sáng suốt ông Ê-li-sa mới có thể nhìn những vật dụng gắn liền với cuộc sống mình đang cháy trong ngọn lửa, nhưng việc từ bỏ này cũng giúp ông tiến tới bước kế tiếp trên đường theo Chúa.  Câu chuyện của ông dạy chúng ta rằng đôi khi việc tiến tới đòi hỏi chúng ta phải hy sinh.  Đôi khi chúng ta phải dứt khoát với cái cũ để bước vào một mùa sinh hoa trái mới.

          Có lẽ ông Ê-li-sa không mấy chú ý đến những gì ông bỏ lại.  Trái lại, gần như ông chỉ nhìn về trước mặt để nhận biết Thiên Chúa hứa ban cho ông một khởi đầu mới.  Mặc dù không biết rõ tương lai thế nào, ông vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ lo liệu cho ông.  Thật là một hy sinh lớn lao khi đổi cái cày để đi rao giảng, nhưng ông xác tín rằng bất cứ làm gì thì việc ông hết sức cố gắng vẫn là làm theo ý Thiên Chúa.  

          Những biến chuyển trong cuộc sống có thể đòi chúng ta phải trải qua một “cuộc hy sinh để thay đổi” tương tự.  Thường thì đón nhận một cơ hội mới có nghĩa là phải bỏ lại một điều gì đó:  bỏ nhà để đi lập gia đình, bỏ việc cũ để được thăng chức, bỏ thế giới “đôi tình nhân” để đón nhận đứa con đầu lòng.  Thậm chí những thay đổi nho nhỏ như đổi chương trình hoặc làm một người bạn mới, đều đòi hỏi phải bỏ lại sau lưng một phương diện nào đó thuộc “nếp sống cũ”.  Giống như ông Ê-li-sa, chúng ta có thể nhìn về phía trước và tin rằng Chúa sẽ đi cùng chúng ta khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa dẫn vào một điều gì mới mẻ.  Vì biết rằng Chúa ở với chúng ta, nên chúng ta có thể bước tới bước kế tiếp trong niềm tin tưởng.

          Hôm nay, bạn sẽ chắc chắn phải “bỏ lại điều gì đó” để tiếp nhận một điều gì mới.  Có thể bạn không ý thức mình đã thường làm việc ấy.  Chính hành vi bắt đầu một ngày mới đã đem lại cho bạn cơ hội ấy rồi!  Khi một “cuộc hy sinh để thay đổi” tới, bạn hãy nghĩ tới ông Ê-li-sa và cái cày bị đốt làm củi của ông.  Bạn hãy bắt chước ông mà dâng mình cho Chúa.  Bạn hãy nhớ mình đang lấy chính cuộc đời mình và những tài năng của mình mà phục vụ Chúa, giống như ông Ê-li-sa đã làm.  Rồi mọi sự hiến dâng, dù lớn hay nhỏ, đều làm đẹp lòng Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, này con đây!  Con sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa dành cho con hôm nay”.