Thứ Hai tuần 10 Thường niên

Lễ thánh Ba-na-ba, tông đồ

 

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

 

Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.  (Mát-thêu 5:9)

 

          Đã bao giờ bạn gặp một người có sở trường giúp cho người khác cảm thấy thoải mái chưa?  Khi người khác cãi cọ nhau thì họ trầm lặng.  Khi người khác phản ứng, thì họ bình tĩnh giải quyết tình huống.  Hình như họ biết chính xác phải làm sao để làm xẹp đi căng thẳng và giúp người ta nói chuyện với nhau.

          Xem chừng thánh Ba-na-ba mà chúng ta mừng lễ hôm nay chính là mẫu người như vậy.  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng khi ông Phao-lô mới trở lại đạo xin gia nhập nhóm các tông đồ tại Giê-ru-sa-lem, thánh Ba-na-ba đã thuyết phục các ngài tin tưởng Phao-lô (Công Vụ Tông Đồ 9:26-30).  Chuyện đó không dễ dàng, vì Phao-lô – trước kia tên là Sa-un – đã nổi tiếng bách hại Ki-tô hữu.  Bạn thử nghĩ coi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các tông đồ đã đồng thanh từ chối đón nhận Phao-lô!

          Vậy bí quyết của thánh Ba-na-ba là gì?  Phải, có lẽ ngài đã có khả năng thiên phú liên hệ với đủ hạng người, nhưng ngài không chỉ dựa vào nguyên tài năng ấy.  Những nhu cầu của đời truyền giáo còn đòi hỏi nhiều hơn nữa.  Cho nên ngài cũng làm việc để giúp người khác phát huy tài năng của họ.  Bạn có thể tưởng tượng ngài chia sẻ bình an của Chúa qua những cách thức nho nhỏ thường ngày, để ngài sẵn sàng đối phó được với những thử thách to lớn hơn.

          Chắc chắn bạn đã thấy một số tình huống căng thẳng.  Vậy làm sao bạn có thể làm một người đem bình an đến cho chọ?  Trước hết và quan trọng hơn hết, bạn hãy dừng lại để cầu nguyện.  Bạn có thể thưa:  “Lạy Chúa, xin giúp con kiềm chế được những cảm xúc của con.  Xin Chúa giữ gìn tư tưởng và lời nói của con.  Xin cho con được tràn đầy bình an của Chúa”.

          Thứ hai, bạn hãy ý tứ đừng vội nhảy vào ngay.  Trước hết hãy lắng nghe.  Hãy suy xét những gì nằm sau những lời nói của người kia.  Nhiều bất đồng có thể giải quyết nhờ lắng nghe người kia trình bày những quan điểm của họ.  Đôi khi cũng cần phải đồng ý với họ nữa.

          Sau cùng, bạn hãy nói một cách tích cực.  Cố gắng đừng tạo ra một phía nếu bạn vẫn có thể giúp đỡ họ được.  Nếu người ta giận dữ, hãy cho họ biết rằng bạn hiểu những cảm nghĩ của họ.  Có thể bạn kéo họ ra một nơi để giúp họ nguôi cơn giận.  Nếu có ai bực bội hoặc cảm thấy không ổn, bạn hãy cầu nguyện cho họ.  Nếu có ai bất đồng với bạn, hãy tìm xem điểm nào hòa hợp thay vì nhấn mạnh đến những điểm khác biệt.  Giống như thánh Ba-na-ba, bạn có thể đi những bước nhỏ để giúp tạo nên sự thay đổi lớn, và để đem bình an của Chúa Ki-tô đến cho thế giới.

 

          “Lạy Chúa, xin làm cho con nên kẻ kiến tạo hòa bình”.