Thứ Năm tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.  (Mát-thêu 5:20)

 

          Thông tin quảng cáo trên truyền hình.  Những trang mạng giúp cho người ta nên hoàn hảo.  Sách vở và những khẩu hiệu về tâm lý.  Dường như quay về bất cứ hướng nào, bạn cũng được khích lệ đừng nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc sống và những thử thách của nó.  Cứ tìm những giải đáp mau lẹ, rồi bạn sẽ được hạnh phúc.

          Nhưng phương thức lẹ và dễ để mà sống sẽ không hiệu nghiệm khi chúng ta phải sống lời kêu gọi làm môn đệ Chúa phải không?  Bạn thử nghĩ mà xem, chúng ta không thể giản lược kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa vào ba bước được đâu.  Nếu chỉ giản dị như thế, thì sự công chính của các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đã trên cả mức độ đủ rồi.  Quả thực họ là những người rất khắt khe.

          Cho nên xét theo một đàng, chúng ta đều được kêu gọi sống một cuộc đời đầy thử thách.  Nhưng mặt khác, chúng ta cần phải thận trọng đừng nghĩ về cuộc sống ấy theo số lượng những việc chúng ta làm, như tiến năm bước thay vì ba bước.  Nhưng tốt hơn hãy nghĩ về cuộc sống theo những việc nào chúng ta làm.  Thí dụ ngay sau khi dạy chúng ta phải vượt trên các kinh sư và người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su bảo chúng ta đừng giận dữ với người khác.  Người bảo chúng ta hãy mau tha thứ và hãy dịu dàng trong lời nói.  Cho nên dường như sự công chính Chúa Giê-su nói đến không phải là hãy làm nhiều hơn;  nhưng là hãy yêu thương nhiều hơn.  Đó là hãy quảng đại cho đi, hãy sẵn sàng tha thứ và hãy nói năng cách thông cảm.

          Tuy nhiên đây lại là một sứ điệp đầy thách đố.  Chúa Giê-su xin chúng ta đừng làm gì ít hơn là hãy vượt lên trên những khuyết điểm và yếu đuối con người chúng ta, và hãy yêu thương người khác như Chúa yêu thương chúng ta.  Đúng thế, Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Người, nhưng còn tuy thuộc chúng ta có chọn lựa đường lối công chính này hay không.

          Vậy có ai bạn đang cố gắng tha thứ mà không thể làm nổi không?  Hoặc bạn có để lòng giận dữ hoặc thù hận ai không?  Hãy cầu xin Chúa Giê-su giúp đỡ bạn bước một bước đến gần mức độ thánh thiện của Chúa hơn.  Hãy xin Ngưởi tỏ cho bạn thấy tình yêu của Người, để hôm nay bạn có thể yêu thương nhiều hơn một chút những anh chị em trong Chúa Ki-tô, cả những kẻ thù của bạn nữa.  Điều này không xảy ra trong nháy mắt đâu, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra nếu bạn tiếp tục cầu xin.  Chúa Giê-su sẽ nhận ra việc ấy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết sống nhân hậu, như Chúa nhân hậu đối với con”.