Chúa Nhật tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn.  (Mác-cô 4:34)

 

          Bạn có biết là mình kỳ quặc không?  Đúng thế.  Việc bạn đang dành thì giờ để đọc những lời này, nhất là đọc Lời Chúa trong phụng vụ Thánh lễ hôm nay, đã làm bạn thành người không giống ai rồi.  Chẳng có thật nhiều người dành thời giờ để cầu nguyện đâu.

          Nhưng sự kỳ quặc của bạn chưa hết.  Bạn có đi dự Thánh lễ Chúa Nhật không?  Không giống ai đấy!  Bạn có thể ngủ cho đã giống như bao người khác.  Hoặc dậy sớm đi câu cá.  Hoặc có biết bao chuyện khác để làm.  Thậm chí dù bạn có đi dự lễ vào ngày hôm trước thì đó cũng là một cách đặc biệt bạn đã sử dụng thời giờ của tối Thứ Bảy.  Trong khi có những tiệm ăn bạn muốn đến, những cuốn phim muốn coi và những chương trình truyền hình muốn xem, thế mà bạn lại tới nhà thờ, họp nhau với cả đám những người kỳ quặc khác để hát khen Chúa và ăn Mình uống Máu Thánh Chúa.

          Sự kỳ quặc ấy còn tệ hơn nữa.  Bạn có thật lòng tha thứ cho người khác không?  Hoặc ít nhất bạn đang cố gắng?  Bạn có ráng nhận ra Chúa nơi những người chung quanh không?  Rồi kỳ quặc thế nào nữa khi bạn vào tòa giải tội và xưng thú với một người mọi tội lỗi của bạn?  Ai là người làm những điều kỳ quặc ấy?

          Dĩ nhiên bạn không thực sự kỳ quặc đâu.  Bạn chỉ đang làm điều Chúa đã muốn bạn làm khi Người dựng nên bạn, là mến Chúa và yêu tha nhân.  Nhưng đối với nhiều người, bạn là một bí ẩn.  Nên chính vì thế, Chúa Giê-su muốn bạn hãy mến Chúa yêu người.

          Thánh Mác-cô bảo chúng ta rằng không những Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn khi giảng dạy cho những người chung quanh, mà Người còn khiến cho các môn đệ thân tín nhất cũng phải thắc mắc!  Đây là một phương diện trong phương cách của Người:  gợi hiếu kỳ cho người nghe để họ suy nghĩ sâu xa hơn về Thiên Chúa và cuộc đời của họ.  Người muốn đánh thức nơi họ cơn đói khát Thiên Chúa, để họ đến cầu xin Người thêm nữa.  Rồi khi đã sẵn sàng, họ có thể mở lòng đón nhận “mầu nhiệm Nước Thiên Chúa” (Mác-cô 4:11).

          Vậy bạn cứ tiếp tục kỳ quặc nhé!  Hãy yêu mến.  Hãy tha thứ.  Hãy cầu nguyện.  Hãy cho.  Rồi khi có ai hỏi tại sao bạn làm thế, bạn hãy nói với họ bạn chỉ muốn cố gắng giống như Chúa Giê-su.  Đâu biết được.  Bạn có thể thuyết phục được họ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con phản ánh tình yêu của Chúa hôm nay”.