Thứ Hai tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:38-42

 

Mắt đền mắt, răng đền răng.  (Mát-thêu 5:38)

 

          Trả thù – một trong những tội lâu đời và lây lan nhất thế giới.  Bạn      có biết rằng luật Cựu Ước về “mắt đền mắt” đã được ấn định để đặt ra một giới hạn về việc trả thù không?  Bạn có thể đọc lại điều ấy trong sách Lê-vi 24:19-20.  Mục đích là để giữ cho người ta đừng gây tổn hại quá những gì họ đã phải chịu.  Thực vậy, điều ấy được coi như là một sự đổi mới trong thời đại đó.  Đối với một nạn nhân, trả thù kẻ tấn công mình là việc bình thường.  Nếu một kẻ đã giết anh hay em của một người thì người này sẽ cảm thấy là công bằng khi họ giết cả gia đình người kia để trả thù.  Cho nên luật này đã giúp chấm dứt cái vòng trả thù cứ tiếp nối dẫn đến bạo lực càng ngày càng tăng thêm.

          Mặc dù luật ấy hữu ích, nhưng Chúa Giê-su còn muốn chúng ta đi xa hơn nữa.  Người dạy, đừng chống cự người ác, nhưng hãy lấy điều tốt mà chinh phục họ.  Hãy chọn lòng thương xót và yêu thương thay vì trả thù.  Đúng vậy, đó là việc Chúa Giê-su đã làm.  Bạn hãy xem mọi xúc phạm Chúa đã phải chịu đựng, cả trước khi Người chịu đóng đinh thập giá.  Nào là những lời dối trá, nói xấu, cáo gian, cả những yêu sách của đám dân chúng là những kẻ chẳng kể gì đến việc Chúa đâu làm điều gì đáng tội.  Chắc chắn những xúc phạm này cần phải bị báo ứng chứ!

          Nhưng Chúa Giê-su đã hồi đáp thế nào?  Bằng cách yêu thương nhiều hơn nữa.  Bằng cách cho đi hơn nữa.  Bằng cách tha thứ hơn nữa – bảy mươi lần bảy.  Không có thù hận trong tiếng Chúa nói, không ngại ngùng trong các phép lạ Người làm và không phẫn nộ trong thái độ của Người.  Thậm chí lúc quở trách địch thù hoặc lật đổ các bàn đổi tiền trong Đền Thờ, Người hành động do buồn phiền chứ không phải do điên cuồng.  Rồi đã tới lúc chiến thắng sau cùng của lòng thương xót đối với việc trả thù, đó là khi ở trên thập giá, Chúa đã kêu to:  “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lu-ca 23:34).

          Đừng chống cự người ác.  Hãy giơ cả má bên trái ra nữa.  Đây là những lời đầy thách thức.  Người ta có thể tưởng rằng Chúa Giê-su chỉ nói quá lời, nhưng chính chứng từ của Chúa cho chúng ta thấy không phải vậy.  Người thực sự muốn chúng ta hãy có lòng thương xót và sống hòa bình với người khác hết sức có thể.  Nhưng Người cũng biết con người chúng ta thế nào và chúng ta còn xa mới đạt tới điều ấy.  Người biết chúng ta tuy lòng muốn tha thứ, nhưng có những hoàn cảnh khiến chúng ta khó thực hiện.  Cho nên bạn hãy can đảm, cố gắng hết sức và nhớ rằng Chúa Giê-su là Đấng hoàn toàn có lòng thương xót.  Người không bao giờ đòi hỏi bạn phải làm công việc “mắt đền mắt”.  Không đâu, nhưng Người chọn cầu xin “Lạy Cha, xin tha cho họ”.  Luôn như vậy.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng thương xót từ ái của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết trở nên giống Chúa hơn”.