Thứ Năm tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng.  (Mát-thêu 6:9)

 

          Kinh Lạy Cha ngắn gọn và ngọt ngào.  Kinh chỉ dài có bảy mươi chữ, nên bạn có thể thoải mái đọc kinh ấy không quá hai mươi giây.  Nhưng có khi nào bạn thắc mắc tại sao kinh này là một kinh Chúa Giê-su đã đích thân dạy chúng ta lại ngắn như vậy không?

          Phải, thứ nhất, kinh Lạy Cha không dài.  Những lời kinh dài dòng không làm Chúa chú ý hơn những lời kinh ngắn gọn.  Bạn không cần lo lắng phải nói lên điều chính xác để được Cha trên trời nhậm lời (Mát-thêu 6:7).  Người chú ý đến bạn là vì Người yêu thương bạn.  Ngay cả lúc này, mắt Người đang chăm chú nhìn bạn và tai Người đang mở ra để lắng nghe bạn.

          Thứ hai, kinh Lạy Cha ngắn đủ để ta dễ thuộc.  Tuy điều này có vẻ thực tiễn, nhưng bạn nhớ là qua nhiều thế kỷ trước, những tài liệu thành văn là những thứ đắt tiền và khó đến tay chúng ta.  Nhiều người không biết đọc.  Cho nên Chúa Giê-su đã giúp cho ai cũng có thể học thuộc lời kinh này và mang theo với họ bất cứ nơi nào họ tới.

          Thứ ba, kinh Lạy Cha tạo một không gian để chúng ta lắng nghe.  Độ dài của lời kinh cho chúng ta rất nhiều thời giờ để nói với Chúa rằng “Con cũng muốn lắng nghe những gì Chúa muốn nói với con nữa”.  Bạn thừ nhớ lại một cuộc chuyện trò đầy ý nghĩa giữa bạn với một người thân yêu.  Có lẽ không phải một mình bạn nói.  Ngược lại, người kia đã mở ra cho bạn nữa.  Đang khi lắng nghe, bạn khám phá một điều gì mới mẻ về họ.  Hoặc những lời của họ đánh động bạn cách nào đó.  Những lần cầu nguyện tốt nhất đều giống như vậy.  Khi chúng ta cầu nguyện kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin những điều cốt yếu, những điều chúng ta cần phải nói ra.  Rồi chúng ta có thể mau chóng chuyển sự chú ý sang việc lắng nghe Chúa và dành cho Người cơ hội để Người mở lòng ra với chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành thời giờ cầu nguyện kinh Lạy Cha.  Hãy đọc chậm kinh này.  Ngừng lại một chút sau mỗi câu.  Hãy biết rằng Chúa đang lắng nghe từng lời một.  Hơn nữa, Người còn nhìn thấu tâm hồn bạn.  Người luôn để ý tới mọi nhu cầu của bạn hôm nay, nên bạn cũng không cần phải đế ý tới chúng.  Nhưng bạn có thể cảm tạ Chúa vì Người đã ban cho bạn một lời kinh tuyệt vời và đơn giản như vậy.  Rồi bạn hãy xin Chúa đáp lại.  Đâu biết được?  Việc này có thể đưa bạn vào một cuộc tâm sự rất ý nghĩa.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã luôn lắng nghe.  Xin Cha giúp con mở mắt và tai để nhận biết và lắng nghe Cha”.