Thứ Tư tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:1-6, 16-18

 

Khi anh em ăn chay  (Mát-thêu 6:17)

 

          Nhà soạn kịch George Bernard Shaw người Ai-len có lần đã viết:  “Không có tình yêu nào thành thực hơn là yêu thức ăn”.  Lời này đầu tiên chỉ nhằm khôi hài, nhưng lại chứa đựng một chân lý.  Chúng ta thích ăn uống!  Không những ăn uống thỏa mãn sự đói khát thể lý chúng ta, nó còn đem tới sự thoải mái và hạnh phúc nữa.  Cho nên đối với nhiều người chúng ta, ý tưởng cố ý không ăn uống – tức là ăn chay – có thể làm cho chúng ta thấy khó chịu.

          Tuy nhiên bạn hãy nhớ lại văn hóa thời Chúa Giê-su, người ta quen thuộc với việc ăn chay hơn là chúng ta ngày nay.  Bố thí, cầu nguyện và ăn chay là ba việc đạo đức quan trọng nhất đối với một người Do-thái thuần thành.  Đặc biệt việc ăn chay được coi như là việc biểu lộ mạnh mẽ nhất sự hối cải trở về với Chúa.  Đó không nhất thiết phải là việc thống hối vì một tội đặc biệt.  Trái lại, ăn chay được coi như là cách thức hữu hiệu để trở về với Chúa.

          Chúng ta có thể nghĩ đến hình ảnh một cái máy radio.  Để bắt được đài rõ ràng và không nhiễu sóng, bạn phải điều chỉnh cái nút vặn đến khi nào cái máy thu thanh của bạn đúng với tần số của đài phát sóng.  Cũng thế, việc ăn chay được coi là phương pháp có giá trị giúp chúng ta tìm được Chúa và lắng nghe tiếng Người.

          Việc ăn chay có giá trị đối với ngày nay cũng như với thời Chúa Giê-su.  Nó cho chúng ta thêm thì giờ để hướng về Chúa mà cầu nguyện.  Cơn đói thể xác chúng ta cảm thấy có thể giúp chúng ta tiếp xúc với cơn đói thiêng liêng mong gặp gở Chúa Giê-su.  Nó khẳng định lời Chúa Giê-su dạy rằng “người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống nhờ lời Thiên Chúa phán nữa” (Mát-thêu 4:4).  Tốt hơn nữa, khi nhờ việc ăn chay để hướng về Chúa còn giúp chúng ta tiếp xúc với tình yêu, ước muốn và bình an của Chúa.  Những phần thưởng thiêng liêng này vượt xa những cảm nghĩ khó chịu tạm thời do cơn đói gây ra.

          Cũng quan trọng khi nhận ra rằng Chúa Giê-su không nói nếu anh em ăn chay, nhưng là khi anh em ăn chay.  Nếu bạn muốn bắt đầu ăn chay, nhưng không biết phải làm thế nào, thì trước hết bạn hãy ăn chay cách giản dị thôi.  Hãy bỏ chỉ một bữa ăn thôi và dành thì giờ ấy để chú tâm cầu nguyện hoặc đọc Kinh Thánh.  Hãy thử làm việc này mỗi tuần một lần, và cứ tiếp tục như thế.  Bạn sẽ ngạc nhiên thấy tần sóng thiêng liêng của bạn hòa hợp hơn với tần số của Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đói khát lời ban sự sống của Chúa”.