Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

Lễ kính thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, tông đồ

 

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 4:6-8, 17-18

 

Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời.  (2 Ti-mô-thê 4:18)

 

          Hôm nay chúng ta mừng lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô.  Nơi các ngài chúng ta nhận ra nhân đức anh hùng.  Nơi các ngài chúng ta thấy thù địch trở thành bạn hữu.  Có lẽ quan trọng nhất, nơi các ngài chúng ta nhận thấy lời thưa xin vâng của một người với Thiên Chúa đã có thể biến đổi không những cuộc sống của họ, mà còn biến đổi toàn thể lịch sử Ki-tô giáo nữa.

          Hai cây đại thụ đức tin này đã đến từ hai xuất xứ hoàn toàn khác biệt nhau, một người là kẻ đánh lưới cá và người kia là một học giả.  Một người cùng đi với Chúa nhiều năm, còn người kia chỉ gặp Chúa sau khi Người phục sinh.  Các ngài không luôn đồng quan điểm.  Nhưng cuộc sống và tác vụ của hai vị lại song hành với nhau rất đáng kể.  Con đường các ngài đi không luôn dễ dàng:  cả hai đều bị cầm tù nhiều lần.  Cả hai đều được thả ra khỏi tù cách lạ lùng (Công Vụ Tông Đồ 12:16).  Cả hai đều hiến trọn cuộc đời để xây dựng Giáo Hội.  Và cả hai đều bị hành quyết để làm chứng cho đức tin.

          Vậy điều gì đã liên kết các ngài với nhau?  Các ngài đều thưa xin vâng với Chúa Giê-su.  Khi sống lời thưa xin vâng, các ngài đã cố gắng mỗi ngày trung thành với lời Chúa gọi trong cuộc sống.  Rồi khi thưa xin vâng với Chúa như vậy, các ngài cảm nghiệm được sự trung thành của Chúa dành cho các ngài mỗi ngày.  Khi các ngài đã hết mình vì Chúa Giê-su và sứ mệnh của Chúa, đã chia sẻ Tin Mừng cho càng nhiều người càng tốt và tự nguyện chịu đau khổ nhân danh Chúa Ki-tô, thì các ngài đã thay đổi và đã lớn lên.  Mỗi ngày các ngài trở nên giống Chúa Giê-su hơn, rồi càng trở nên giống Chúa Ki-tô, các ngài lại càng được trang bị đầy đủ hơn để thi hành ý Chúa trong thế giới.

          Hôm nay bạn hãy dành it thì giờ để suy nghĩ về cuộc đời thánh Phê-rô và thánh Phao-lô.  Hãy để gương sáng của các ngài cho bạn thấy lời thưa xin vâng với Chúa sẽ làm cho bạn nên giống Chúa Ki-tô hơn.  Hãy để các ngài cho bạn thấy lời thưa xin vâng của bạn sẽ trang bị cho bạn đầy đủ để thi hành ý Chúa trên mặt đất này.  Giống như các ngài, chắc chắn bạn sẽ phải đối phó với thử thách.  Nhưng cũng như các ngài, bạn sẽ cảm nghiệm được ân sủng, an ủi và khôn ngoan của Thiên Chúa giúp đỡ bạn từng bước trên đường đời.

          Lời thưa xin vâng của thánh Phê-rô và thánh Phao-lô với Chúa đã thay đổi cục diện lịch sử.  Lời thưa xin vâng của chúng ta cũng có thể làm được như vậy!  Vậy chúng ta hãy lấy ngày lễ của các ngài để giúp chúng ta hứng khởi mà lên đường.

 

          “Lạy Chúa, xin cho thánh Phê-rô và thánh Phao-lô soi sáng cho con trên hành trình đức tin.  Xin Chúa giúp con thưa xin vâng với Chúa hôm nay!”