Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm 2 Vua 22:8-13;  23:1-3

 

Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa.  (2 Vua 22:8)

 

          Có bao giờ bạn thắc mắc về những gì còn sót lại của sự sống trong thế kỷ 21 này sẽ được các nhà khảo cổ khám phá ra hằng trăm năm sau này không?  Có thể họ sẽ ráp lại các mảnh vụn của máy truyền hình, máy điện toán hoặc lò nướng trong bếp.  Có thể họ sẽ học hỏi rất nhiều về những điêu tàn của các trung tâm thương mại, nhà ở và thánh đường.  Có thể họ sẽ khám phá ra một cuốn sách hay một vật dụng chuyên chở người ta đến làm việc thờ phượng Chúa!  Đó là điều đã xảy ra trong bài đọc 1 hôm nay.

          Vua Giô-si-gia trông coi việc tái thiết Đền Thờ Giê-ru-sa-lem.  Đang khi làm việc, những người thợ xây cất đã tìm thấy một bản “sách luật”, có lẽ là sách Đệ Nhị Luật trong bộ Cựu Ước (2 Vua 22:8).  Cuốn sách đã thất lạc từ bao lâu không ai biết.  Khi ký lục Sa-phan đọc sách ấy cho vua Giô-si-gia nghe, vua phản ứng bằng cách xé áo mình ra để tỏ lòng sám hối và muốn đổi mới giao ước với Thiên Chúa.  Những lời trong Sách Thánh đã làm thay đổi tâm hồn vua Giô-si-gia và đem toàn dân trở về với Thiên Chúa.

          Kinh Thánh thật là mạnh mẽ!  Kinh Thánh có khả năng lôi kéo các tâm hồn đến với Chúa.  Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa là Đấng nào và nó có thể uốn nắn tư tưởng và lối sống của con người.  Nhưng không điều nào nói trên có thể xảy ra được nếu người ta không đọc Kinh Thánh với tâm tình cầu nguyện và mở lòng suy niệm Kinh Thánh.

          Tại sao Kinh Thánh lại có thể làm được những điều như thế?  Bởi vì Kinh Thánh không phải là một cuốn sách bình thường.  Nhưng Kinh Thánh “sống động và hữu hiệu” (Do-thái 4:12), là chính lời của Thiên Chúa.  Khi chúng ta đọc Kinh Thánh với tâm hồn rộng mở, thì chính Chúa nói với chúng ta.  Chúa Thánh Thần sẽ làm cho lời trở nên sống động với chúng ta, giống như Người đã làm cho vua Giô-si-gia.

          Có lẽ bạn đã có thói quen đọc Kinh Thánh đều đặn.  Có thể bạn đã có một chương trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày, hoặc có thể bạn đang tập sống theo một trong những sách Tin Mừng.  Có lẽ tài liệu suy niệm bạn đang sử dụng đây là tài liệu chính để giúp bạn đọc Kinh Thánh.  Nếu bạn sử dụng bất cứ cách nào kể trên, dù thời gian ngắn hơn, thì chắc chắn bạn đã có một số câu chuyện cho thấy lời Chúa đã đánh động bạn, động viên bạn, hoặc huấn luyện bạn như thế nào.  Hôm nay bạn thử nhớ lại một hoặc hai câu chuyện ấy.

          Thêm một điều nữa:  không những Kinh Thánh là lời Chúa, nhưng còn vượt thời gian nữa.  Bao nhiêu thế kỷ sắp tới, con cháu chúng ta sẽ không cần phải khám phá ra một cuốn Kinh Thánh cổ xưa trong một thánh đường đổ nát.  Nhưng chính chúng cũng đang đọc Kinh Thánh nữa!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa mỗi ngày”.