Chúa Nhật tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:21-43

 

Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi  (Mác-cô 5:28)

 

          Nếu như bạn có thể chỉ dùng một lời để mô tả câu chuyện người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay thì lời đó là gì?  Đức tin?  Sờ?  Năng lực?  Tất cả những từ này đều rất đúng để tóm lược những gì đã xảy ra cho bà này, nhưng chúng ta thử nhìn câu chuyện dưới một góc cạnh khác xem.  Chúng ta nên nói từ ấy chính là “cố gắng”.

          Người phụ nữ này đã nhất quyết.  Bà ấy phải rẽ đám đông để kiếm đường đến với Chúa vì bà tin rằng Người sẽ chữa cho bà được lành bệnh.  Vậy bà đã cố gắng đến với Chúa Giê-su, nên bà được lành bệnh!

          Có nhiều người khác trong Kinh Thánh cũng đã làm như bà này.  Một là người đàn bà xứ Ca-na-an đã ba lần gần như phải bỏ cuộc.  Nhưng bà cứ nài nỉ Chúa, nên con gái bà đã được Người chữa lành (Mát-thêu 15:21-28).  Cũng có anh mù Bác-ti-mê và mười người phong cùi (Mác-cô 10:46-52;  Lu-ca 17:12-19).  Những người này đã cố gắng vượt qua những trở ngại và họ cũng được Chúa chữa lành.

          Giờ đây chúng ta hãy xem Chúa Giê-su trả lời những người này như thế nào.  Với người phụ nữ Ca-na-an, Người bảo:  “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” (Mát-thêu 15:28).  Với anh Bác-ti-mê, Chúa phán:  “Lòng tin đã cứu anh” (Mác-cô 10:52).  Với người phong cùi được lành đã trở lại cảm tạ Chúa, Người bảo:  “Đứng dậy về đi!  Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lu-ca 17:19).  Rồi với người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói:  “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mác-cô 5:34).

          Trong mọi trường hợp, Chúa Giê-su đều bảo người ta rằng lòng tin vào Chúa đóng vai trò chủ động trong việc họ được chữa lành.  Dĩ nhiên chúng ta biết chính Chúa Giê-su là Đấng đã chữa lành, nhưng chúng ta cũng thấy năng lực của Người đã phát ra bởi dân chúng chen lấn nhau để đến với Người bất chấp mọi trở ngại.  Làm như nếu dân chúng không tiếp tục cố gắng trong niềm tin thì họ sẽ chẳng được chữa lành vậy!

          Hôm nay chúng ta hãy bắt chước những người đã “cố gắng” như thế.  Hãy đặt niềm tin của chúng ta vào Chúa.  Hãy cố gắng trong cầu nguyện, vừa cho mình lẫn những người thân yêu.  Chúng ta hãy ra đi và hãy sờ vào áo choàng của Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin tưởng vào Chúa, bất chấp điều gì xảy ra”.