Thứ Ba tuần 13 Thường niên

Lễ thánh Tô-ma, tông đồ

 

Suy niệm Ê-phê-xô 2:19-22

 

Anh em là người nhà của Thiên Chúa.  (Ê-phê-xô 2:19)

 

          “Tôi từ đâu đến?”  Dường như câu hỏi này đã in sâu nơi chúng ta.  Chúng ta lập những gia hệ, nói về ông bà tổ tiên chúng ta và truyền lại những công thức nấu ăn gia truyền.  Giờ đây chúng ta còn có thể tìm ra được xuất xứ của mình nhờ kỹ thuật lần theo bản đồ DNA nữa.  Tại sao việc truy tầm lịch sử của chúng ta lại quan trọng đối với chúng ta như vậy?  Vì nó giúp chúng ta hiểu được mình là ai và thích hợp với thế giới này như thế nào.

          Còn có một phương diện khác trong việc truy tầm xuất xứ của mình, mặc dù chúng ta không luôn nhận biết điều ấy.  Ngoài DNA di truyền về chúng ta, về gia đình và xã hội chúng ta, chúng ta cũng có DNA thiêng liêng hết sức quan trọng nữa.  Vậy những ai là “người nhà của Thiên Chúa” (Ê-phê-xô 2:19) truyền lại DNA và ảnh hưởng trên chúng ta?

          Lễ thánh Tô-ma tông đồ cho chúng ta mấy câu trả lời.  Khi Chúa Giê-su tuyển chọn Tô-ma làm tông đồ, có thể Người đã cảm thấy Tô-ma sẽ có nhiều câu hỏi và nghi ngờ.  Nếu không có gì khác, có lẽ ông đã nhận ra các dấu chỉ trong suốt thời gian các ngài ở với nhau.  Nhưng không có cách nghi ngờ nào của Tô-ma đã khiến cho Chúa Giê-su từ chối ông và bảo ông hãy về nhà.  Tô-ma vẫn thuộc về Chúa giống như mọi người khác.

          Đúng vậy, thậm chí Chúa Giê-su còn sử dụng việc Tô-ma nghi ngờ để sinh ích cho ông:  khi bảo Tô-ma xem lại các vết thương của Người, Người đã nói với các tông đồ của Người và với chúng ta:  “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Gio-an 20:29).  Chúa Giê-su đã nắm lấy đúng cơ hội để giải thích sứ mệnh của chúng ta là giúp mọi người tin vào Chúa, người hồ nghi cũng như người nửa tin nửa ngờ.

          DNA “tự nhiên” của bạn có thể khiến bạn dễ hoặc khó tin.  Bạn có thể là một linh hồn tín thác Chúa, hay bạn là người có khuynh hướng nghi ngờ.  Bạn có thể hiền lành hay mạnh dạn, linh động hay bướng bỉnh.  Không sao.  Bạn là con cháu thiêng liêng của các vị thánh:  một Tô-ma nghi ngờ, một Phê-rô bộp chộp, một Maria Mác-đa-la phiền muộn và một Phao-lô quá nhiệt thành.  Dù bạn giống ai thì Chúa Giê-su vẫn trân quý bạn.  Người có một vai trò sống động dành cho bạn trong vương quốc của Người.  Vì bạn được dựng nên theo hình ảnh Người, nên Người hoàn toàn dấn thân cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con như con hiện thời.  Lạy Chúa, xin hãy đến và làm cho con nên giống như Chúa hơn”.