Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:18-22

 

Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.  (Mát-thêu 8:18)

 

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, ban đầu chẳng phải Chúa Giê-su cảm thấy khó chịu với mọi người sao?  Trước hết Người cố gắng tránh khỏi đám đông, rồi khi một kinh sư và một môn đệ ngỏ ý muốn đi theo Chúa, thì hình như Chúa lại dội một gáo nước lạnh vào sự hăng say của họ.  Nhưng Chúa Giê-su không phản ứng vì quá mệt nhọc hoặc khó chịu.  Nhưng Người đang nói một điều có thể khó chấp nhận:  theo Người không phải là dễ dàng.  Người mời gọi họ và chúng ta hãy theo Người hết lòng hơn, mặc dù phải trả một giá đắt.  Chúng ta hãy xem từng lớp người:

          Dân chúng.  Khi Chúa Giê-su sang bờ bên kia, Người hỏi mọi người trong đám đông:  “Anh chị em có muốn theo tôi tới bất cứ nơi nào không?”  Dân chúng phải tự hỏi mình sẽ theo Người đến tận đâu.  Họ có phải qua biển hồ này, để được chữa lành và được nghe thêm giáo huấn của Người không?

          Vị kinh sư.  Người này rất ngưỡng mộ Chúa Giê-su;  ông ta muốn theo Chúa.  Nhưng ông ta cần biết   mình phải trả bằng một giá đắt.  Ông sẽ chẳng luôn luôn được tiếp đón và kính trọng giống như một nhà thông biết Lề Luật Mô-sê đâu.  Có lẽ ông cũng chẳng có nơi để gối đầu nữa.  Vậy ông có muốn chấp nhận liều lĩnh để trở thành một người ngoài vòng xã hội không?

          Môn đệ.  Môn đệ là người đã đi theo Chúa Giê-su và có thể đã từ bỏ gia đình hoặc những tiện nghi thoải mái.  Nhưng Chúa Giê-su lại đưa ra một câu trả lời cực đoan:  đừng chôn cất cha anh.  Chắc là Chúa Giê-su không hiểu theo nghĩa đen, nhưng có một điều rõ ràng là:  Chúa muốn người này biết rằng được kêu gọi làm môn đệ Chúa là điều rất đòi hỏi.  Người muốn cho thấy Người rất nghiêm túc và nhiều khi đòi người ta phải hy sinh nữa.

          Bất kể bạn nghĩ thế nào về những trường hợp kể trên, Chúa Giê-su vẫn kêu gọi bạn hãy bước tới bước kế tiếp.  Nếu ý tưởng ấy khiến bạn cảm thấy không thoải mái, bạn hãy nhớ lời Thánh Vịnh hôm nay:  Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời” (Thánh Vịnh 50:23).  Mục tiêu chúng ta đang nhắm tới là được thấy ơn cứu độ của Chúa và Chúa sẽ chúc phúc cho từng bước của chúng ta trên “đường ngay” đang đi.  Chúa Giê-su xin bạn hãy bước một bước nhỏ hôm nay.  Vậy bước ấy là gì đối với bạn?

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con bước theo Chúa sát hơn”.