Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Suy niệm A-mốt 7:10-17

 

Tôi không phải là ngôn sứ.  (A-mốt 7:14)

 

          Làm sao A-mốt lại không có thể là một ngôn sứ?  Ông đã nói với dân Chúa những lời tiên tri mà!  A-mốt đã không thoái thác công bố lời tiên tri cho dân Ít-ra-en biết, nhưng đồng thời ông lại không muốn được gọi là một tiên tri.  Ông chỉ là người chăn nuôi súc vật tại vương quốc Giu-đa phía Nam.  Nhưng điều ấy không ngăn cản Chúa kêu gọi ông đi lên vương quốc phía Bắc giàu có hơn, thậm chí tới gặp triều đình của nhà vua nữa!

          Thực ra không có một khuôn mẫu nhất định về một vị ngôn sứ.  Câu chuyện của A-mốt cho chúng ta thấy ai cũng có thể làm một ngôn sứ.   Vậy làm thế nào?  Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần.  Bạn hãy nhớ, khi được rửa tội, bạn đã lãnh nhận Thánh Thần, rồi bạn cam kết sẽ tham dự vào vai trò của Chúa Giê-su là tư tế, là ngôn sứ và là vua.

          Đúng vậy, bạn không cần phải có một vị trí quốc tế như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhưng bạn vẫn có thể làm một ngôn sứ ngay nơi bạn sống.  Sách Giáo lý dạy chúng ta rằng toàn thể dân Chúa chia sẻ vào tác vụ ngôn sứ của Chúa Giê-su “khi tác vụ ấy giúp người ta hiểu sâu xa hơn và trở thành chứng nhân của Chúa Ki-tô giữa lòng thế giới” (GLCG, 785).  Vậy mỗi khi đức tin của bạn sâu xa hơn và mỗi khi bạn chia sẻ đức tin với những người chung quanh là bạn đang hành động như một ngôn sứ rồi.

          Rất nhiều người hôm nay mất niềm hy vọng.  Rất nhiều người mắc kẹt trong tội lỗi.  Rất nhiều người bị trói buộc trong sự ích kỷ.  Nên bạn có một sứ điệp quan trọng để chia sẻ cho họ.  Bạn có thể nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa có những kế hoạch để ban cho họ một tương lai đầy tràn hy vọng (Giê-rê-mi-a 29:11).  Bạn có thể công bố sứ điệp ấy mỗi khi bạn ra đi để chăm sóc cho một người đang bị thương tổn.  Bạn có thể loan báo sứ điệp ấy mỗi khi bạn dịu dàng nhưng quyết liệt đứng lên vì đức tin của bạn hoặc vì những nhu cầu của người nghèo, những thai nhi và những người sống bên lề xã hội.  Lời nói và hành động của bạn có thể giúp thay đổi.  Bạn có thể là một ngôn sứ.

          Chúa không chờ người nào khác đến;  nhưng Người hy vọng bạn sẽ đáp lời Người kêu gọi.  Đừng rơi vào cái bẫy cho rằng nghề nghiệp, tình trạng của bạn hiện thời hoặc bất cứ yếu tố bên ngoài nào khiến bạn không đủ điều kiện để làm ngôn sứ.  Nếu Chúa có thể kêu gọi một người chăn nuôi từ miền Nam đi rao giảng lời Người cho những thành miền Bắc thì Người cũng có thể kêu gọi bất cứ người nào.  Cả bạn nữa.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm để chia sẻ lời Chúa với những người con gặp hôm nay”.