Thứ Sáu tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

 

Ta muốn lòng nhân.  (Mát-thêu 9:13)

 

          Bạn thử tưởng tượng bạn đến văn phòng bác sĩ của bạn để lấy kết quả khám bệnh tổng quát hằng năm.  Đang lúc ngồi đợi, bạn nhận thấy nhiều người chung quanh khổ sở vì đủ thứ bệnh tật.  Bạn nghĩ:  “Trời ơi, tôi mừng vì không như bất cứ người nào trong số họ.  Tôi nên tránh xa tất cả những người bệnh này”.

          Khi gặp bác sĩ, ông ta bảo với bạn mọi sự đều tốt, bạn khỏe mạnh.  Ông nói:  “Bây giờ bạn có thể giúp tôi chăm sóc cho mọi người trong phòng đợi”.

          Khung cảnh trên giúp chúng ta hiểu phần nào điều Chúa Giê-su đã nói với những người Pha-ri-sêu là những kẻ chống đối Người trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chúa không muốn họ tránh né những người đau yếu thiêng liêng.  Nhưng Người muốn họ làm ngược lại:  tìm kiếm người ta và giúp đỡ người ta.  Người muốn họ tỏ lòng nhân từ với những người đau khổ và đem những ơn phúc đức tin của họ cho những người ấy. 

          Đây cũng chính là điều Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta:  Hãy loan truyền sứ điệp về lòng thương xót.  Nhưng chúng ta loan truyền thế nào?  Đây là ba bước ai trong chúng ta cũng có thể làm:

          Thứ nhất, hãy xét lại thái độ của bạn.  Hãy nhìn vào cách bạn xét đoán những người đang sa lầy trong lối sống tội lỗi và hủy hoại.  Hãy nhớ bạn cũng là một người tội lỗi, một người tội lỗi đã được lòng Chúa thương xót cứu độ.  Người ta có thể cảm nhận được khi một người khác mang những cảm nghĩ khắt khe và xét đoán về họ, nên họ sẽ cố tránh mặt người ấy bằng mọi giá.

          Thứ hai, hãy nhìn ra bên ngoài.  Bạn hãy ý tứ đừng chỉ giao tiếp với những người thân cận bạn hoặc chia sẻ với những giá trị của bạn.  Bạn sẽ không biết phải giao tiếp thế nào với những người Thiên Chúa đem đến với bạn đâu.  Thí dụ, hãy cố gắng chuyện trò với người lạ đứng sau bạn ở quầy trả tiền.  Hoặc cố gắng làm quen với người háng xóm đã bỏ nhà thờ nhiều năm rồi.  Hãy để cho những tình bạn bất ngờ được phát triển, rồi cuối cùng bạn sẽ có thể chia sẻ đức tin của bạn mà không cần phải cố gắng nhiều.

          Sau cùng, hãy tiếp tục đón nhận lòng nhân từ.  Đừng ngưng cầu nguyện.  Hãy ở gần Chúa khi cầu nguyện.  Hãy để trái tim nhân từ của Chúa tiếp tục làm mềm lòng bạn.  Hãy để sự cởi mở của Chúa đón nhận mọi người giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay đau yếu, thành công hay thất bại, động viên bạn cởi mở đón nhận mọi người như vậy.  Rồi bạn hãy để ý nắm lấy những cơ hội để chia sẻ lòng nhân từ của Chúa.  Với mọi người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tỏ lòng nhân từ với mọi người, kể cả với con nữa”.