Thứ Tư tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:28-34

 

Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự.  (Mát-thêu 8:33)

 

          Những kẻ bị quỷ ám la hét, những con heo bị quỷ nhập, đàn heo lao xuống biển chết đuối, và những người dân thành hoảng sợ, đây phải là một trong những câu chuyện sống động nhất trong Tin Mừng Mát-thêu!  Nhưng bạn có biết đây cũng là câu chuyện đầu tiên về những người dân ngoại chia sẻ Tin Mừng về Chúa Giê-su không?  Bạn thử tưởng tượng bạn đang ở đó khi những người chăn heo hối hả chạy vào thành kể lại câu chuyện của họ sau khi họ đã gặp Chúa Giê-su:

          “Các ông bà không tin được những gì đã xảy ra đâu!  Chúng tôi đang ở đó chăn heo, cách xa nghĩa địa vì chúng tôi biết rõ hai người bị quỷ ám ấy.  Nhưng một nhóm người nói tiếng A-ra-mê-ô tiến vào bờ biển hồ và ra khỏi thuyền.  Thế là hai người bị quỷ ám xông đến họ, la hét gì đó về việc bị họ hành hạ!  Đám người ấy không chạy trốn.  Trái lại, người đi đầu làm một cử chỉ đối với đàn heo của chúng ta.  Tiếp đến chúng tôi chỉ biết là tất cả bầy heo đã lao từ vách đá xuống biển hồ.  Chúng bị chết đuối sạch!  Chúng tôi hoảng sợ.  Làm sao người lạ kia lại làm được điều ấy?

          “Ngay sau khi việc ấy xảy ra, chúng tôi có thể nhìn thấy những kẻ bị quỷ ám, nhưng họ không còn hung hăng nữa.  Trông họ rất bình an và trầm tĩnh.  Thậm chí họ còn sung sướng nữa.  Rồi người ấy, con người lạ lẫm ấy đã làm điều gì đó.   Chúng tôi chỉ biết nói cho mọi người hay!  Người này là ai vậy?”

          Đôi khi việc rao giảng Tin Mừng chỉ là chia sẻ điều đã xảy ra nơi bạn, điều bạn đã quan sát thấy hoặc cảm nghiệm được.  Những người chăn heo cho chúng ta một thí dụ thế nào là chia sẻ Tin Mừng, nhưng đối với mỗi người chúng ta việc chia sẻ ấy không giống nhau.  Đó là vì câu chuyện của mỗi người một khác!

          Nhưng xin bạn đừng quên;  dân thành đã không được nửa phần nhiệt thành như những người chăn heo.  Họ chạy đến gặp Chúa Giê-su và xin Người hãy rời đi!  Họ đã đáp lại bằng sự sợ hãi chứ không phải bằng đức tin.  Những người dân thành cho chúng ta thấy việc đáp lại của những người nghe chúng ta rao giảng Tin Mừng      ở ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

          Có thể bạn không nhận ra việc hồi đáp mà bạn hy vọng khi cố gắng chia sẻ đức tin của bạn.  Nhưng đừng lo.  Điều bạn chỉ có thể làm và Chúa muốn bạn làm, đó là chia sẻ điều bạn đã thấy và đã nghe.  Mọi sự phải tùy thuộc vào Chúa Thánh Thần soi sáng cho người ta biết đáp lại.

          Mỗi người chúng ta có một câu chuyện.  Bất kể câu chuyện của bạn là gì, cứ việc chia sẻ!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa tuyệt diệu.  Xin Chúa ban cho con cơ hội để nói cho người ta biết những gì con đã thấy”.