Chúa Nhật tuần 14 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 12:7-10

 

Thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào  (2 Cô-rin-tô 12:7)

 

          Nhiều nhà thần học đã đoán xem thánh Phao-lô muốn ám chỉ điều gì khi nhắc đến cái dằm.  Có người bảo đó là điều gì kinh niên thuộc thể xác như bệnh đau mắt, nhức đầu hoặc trở ngại việc nói năng.  Người khác thì cho rằng thánh Phao-lô muốn nói đến những cám dỗ của ma quỷ.  Lại có người bảo rằng thánh Phao-lô ám chỉ những “tông đồ giả” gây “thiệt hại lớn lao” (2 Cô-rin-tô 11:13;  2 Ti-mô-thê 4:14).  Bất luận là gì, cái “dằm” này đã khiến cho thánh Phao-lô hết sức khổ sở.

          Giờ đây, so sánh với bài Tin Mừng tuần trước nói với chúng ta rằng Chúa Giê-su chữa lành mọi kẻ tin vào Người, thì bài Tin Mừng hôm nay lại bảo những kẻ có lòng tin mạnh mẽ không luôn được chữa lành.  Thánh Phao-lô đã có lòng tin mạnh mẽ, rồi ngài còn nài xin Chúa cứu thoát ngài, nhưng cái dằm vẫn nằm đó.

          Chúng ta hãy suy nghĩ điều này một chút:  Phao-lô là người làm phép lạ, nhờ ngài người ta được chữa lành dù chỉ chạm đến áo choàng của ngài, mà chính ngài lại không được chữa lành (Công Vụ Tông Đồ 19:12).  Rõ ràng việc chữa lành là một mầu nhiệm chúng ta không hiểu hết được.

          Nhưng đây là điều chúng ta có thể hiểu:  Thiên Chúa, Cha trên trời của chúng ta, biết rõ chúng ta (Giê-rê-mi-a 1:5).  Người biết tại sao Phao-lô không được chữa lành khỏi cái dằm này.  Người biết tại sao mắt của Phan-xi-cô Át-xi-xi đã không được chữa lành.  Người biết tại sao một số thân nhân chúng ta vẫn phải tiếp tục chịu đau đớn.

          Thiên Chúa biết hết các cái dằm trong cuộc sống chúng ta, dằm thiêng liêng, dằm tâm lý và dằm thể xác, rồi Người cũng biết những kế hoạch Người dành cho chúng ta.  Trong nhiều trường hợp, chúng ta không có được những câu giải đáp cho những bí ẩn này cho đến khi nào chúng ta được kết hợp với Chúa ở trên thiên đàng.  Nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta sẽ mất đức tin.  Trái lại, những bí ẩn đó còn giúp đức tin chúng ta thêm sâu xa nữa!  Đôi khi câu trả lời duy nhất là cầu nguyện để xin ơn can đảm, khả năng phục hồi và sự bền vững.  Đôi khi câu trả lời là hãy tín thác Chúa và tin vào “điều chúng ta không thấy được” (Do-thái 11:1).

          Đây quả thực là điều thánh Phao-lô đã làm.  Ngài tin rằng ơn Chúa sẽ đủ cho ngài.  Và thực sự ơn Chúa đã đủ cho ngài và cùng có thể đủ cho hết thảy chúng ta nữa.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết ứng phó với những cái “dằm” trong đời con.  Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng Chúa những cái dằm đó”.