Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:32-38

 

Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc.  (Mát-thêu 9:35)

 

          Thực là một tư tưởng tuyệt vời:  thậm chí Chúa Giê-su cũng phải rao giảng Tin Mừng!  Tại sao Người không phú bẩm cho mọi người được biết về Thiên Chúa?  Là Thiên Chúa Tạo Dựng, Người có thể dễ dàng cưỡng bách người ta phải tin.  Khi ấy người ta sẽ lập tức biết được rằng Người là Thiên Chúa và Người có thể cứu thoát họ khỏi tội lỗi.

          Nhưng mục đích của Chúa Giê-su không phải chỉ là thông tin.  Mục đích cũng không phải là dùng phép lạ làm cho dân Người phải choáng ngợp.  Nhưng Người muốn có một mối tương quan với họ.  Người muốn họ yêu mến Người như Người là Đấng nào, chứ không phải vì Người đã nói điều này hay làm điều kia cho họ.  Vì vậy Người đã chọn những cách thức bình thường của con người để đến với họ.  Như thánh Mát-thêu nói với chúng ta, Chúa Giê-su đã tới “khắp thị thành và làng mạc” (9:35).  Người đã bước đi trên những con đường bụi bặm.  Người đã vào các hội đường, mỗi lần một nơi.  Người đã nói với các người dân làng và lắng nghe những câu chuyện của họ.  Rồi Người đã chữa lành họ.

          Đó là một gương mẫu vĩ đại để chúng ta noi theo.  Có thể chúng ta nghĩ mình cần một kế hoạch phức tạp để đem Tin Mừng đến cho bạn bè và những người trong gia đình hoặc cả những người xa lạ.  Hoặc chúng ta chỉ mong Chúa sẽ phú bẩm cho họ được biết Tin Mừng.  Nhưng Chúa Giê-su cho chúng ta thấy chính xác phải khởi đầu từ đâu:  nhờ những mối tương quan.

          Làm thế nào?  Bạn hãy thực sự hiện diện với người ta, giống như Chúa Giê-su đã làm.  Hãy lắng nghe họ.  Hãy tỏ lòng từ ái với họ.  Rất nhiều người chỉ muốn được người khác lắng nghe họ;  họ chỉ cần người ta lấy chút lòng nhân ái mà đối xử với họ.  Khi bắt đầu làm như thế, bạn sẽ nhận thấy mối tương quan đáng tin cậy bắt đầu thành hình.

          Chính trong bối cảnh các mối tương quan mà bạn có thể nói một cách thành thực cho người ta biết Thiên Chúa là Đấng nào trong cuộc đời bạn.  Chính lúc một người bạn hỏi bạn “Tại sao anh/chị lại đi nhà thờ?” là lúc bạn có thể chia sẻ với họ rằng vì Thánh Thể đã ban cho bạn sức mạnh.  Chính khi họ phê bình bạn giữ cuốn Kinh Thánh trong xe là khi bạn có thể nói về việc bạn lắng nghe Chúa nói với bạn qua Kinh Thánh.

          Những mối tương quan.  Đó chính là khởi điểm.  Nhưng chưa hết đâu.  Với mọi tình bạn mà bạn đang xây dựng và mọi cuộc gặp gỡ bạn thực hiện, bạn có thể là những hạt giống được gieo để giúp người ta đến gần Chúa hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp con đến với người khác với lòng nhân ái và quan tâm.  Xin Chúa mở tâm hồn con và tâm hồn họ, để chúng con đón nhận Tin Mừng của Chúa!”