Thứ Bảy tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:24-33

 

Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.  (Mát-thêu 10:31)

 

          Khi chuẩn bị sai các môn đệ ra đi trong chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên, Chúa Giê-su đã loan tin cho họ biết họ sẽ phải đối phó với những thử thách khá lớn lao.  Nhưng Người cũng bảo đảm với họ rằng Thiên Chúa còn lớn lao hơn cả những khó khăn của họ, cho nên họ không phải sợ hãi gì cả.  Thiên Chúa là Cha của họ, cho nên giống như tất cả các người cha, Người chăm sóc họ.

          Những lời Chúa Giê-su nói ở đây cho thấy rõ Thiên Chúa can thiệp vào mọi tạo vật của Người đến độ nuôi sống chim trời và mặc áo đẹp cho đóa huệ ngoài đồng.  Người lại còn không ngại đếm các sợi tóc trên đầu chúng ta nữa!  Cho nên như thế Người chẳng can thiệp thật nhiều vào đời sống của bạn sao?

          Khi nói đến việc đếm tóc trên đầu chúng ta, Chúa Giê-su không nói về việc kiểm điểm xem có bao nhiêu sợi.  Đây không phải là công việc nhàm chán hoặc hành động giống như thương mại ghi sổ sách của triều thần thiên quốc.  Nhưng đó là công việc tựa như bà mẹ xoa đầu đứa con nhỏ của bà khi bà ru nó ngủ.  Hoặc giống hơn nữa tựa như người cha theo dõi và nâng đỡ đứa con để giúp nó trưởng thành.  Vậy với hình ảnh trên, nếu bạn vẫn cảm thấy ngần ngại đến với Chúa thì hãy nhớ rằng bạn thật quý giá trước mặt Chúa.  Bạn là niềm hãnh diện và vui mừng của Chúa và Người có những kế hoạch tuyệt vời dành cho bạn.

          Đây là sự thật không thể chối cãi, nhiều khi không thể tin được thuộc về nền tảng đức tin Ki-tô giáo, đó là Thiên Chúa quý trọng bạn.  Người lo lắng về những gì khiến bạn phải mất ngủ ban đêm.  Người lo lắng về những bận tâm trong lòng bạn.  Người vui mừng trong những thành công của bạn và buồn sầu vì những phiền muộn của bạn.

          Vậy bạn đừng sợ những thử thách hoặc những kẻ thử thách bạn hôm nay.  Đừng để sợ hãi che phủ đức tin của bạn.  Trái lại, hãy đến gần Chúa và tin vào sự chăm sóc Người dành cho bạn.  Nếu bạn thấy đau đớn, hãy cho Người thấy những vết thương của bạn.  Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su, Con của Người, đã mang những vết thương, vết thương Người đã nhận lấy để cứu bạn khỏi tội lỗi.  Thiên Chúa là Cha của bạn.  Người là Đấng quan phòng và che chở bạn, nên Người can thiệp vào đời bạn.  Người có thể hành động theo những cách bạn không muốn, nhưng Người sẽ luôn hành động sao cho có ích nhất trong tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Cha, không điều gì là quá nhỏ khiến Cha không để mắt tới hoặc quá lớn đến nỗi ở ngoài tầm quyền năng của Cha.  Có Cha ở bên, con còn phải sợ gì nữa?”