Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 2:16-18, 21-22

 

Này Ta sẽ quyến rũ dân Ta…, để cùng nó thổ lộ tâm tình.  (Hô-sê 2:16)

 

          Ngôn sứ Hô-sê sống vào thế kỷ 8 trước công nguyên.  Đó là thời thịnh vượng của vương quốc Ít-ra-en miền Bắc, nhưng cũng là lúc dân chúng bắt đầu xa rời giao ước với Thiên Chúa để thực hành những tôn giáo và nghi lễ của dân ngoại.  Vậy tại sao trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ lại nói rằng Thiên Chúa đã quyến rũ dân Người để cùng họ thổ lộ tâm tình?  Hình ảnh thật lãng mạn nếu quả thực Thiên Chúa chỉ theo đuổi dân Người chứ không khiển trách họ vì họ bất trung.

          Và thực sự là như vậy!  Trước đây trong sách Hô-sê, chúng ta đọc thấy câu chuyện bà vợ bất trung của ngôn sứ và lời Chúa truyền cho Hô-sê phải ra đi tìm cho được bà ấy mà đưa về nhà.  Tình yêu vững bền của Hô-sê đối với vợ ông là để ám chỉ tình yêu Thiên Chúa đối với dân Người cũng như đối với chúng ta.

          Do đó, Thiên Chúa hứa quyến rũ dân Người vào hoang địa, không phải để trừng trị họ vì tội lỗi họ, nhưng để chiếm được trái tim của họ.  Người muốn đưa họ ra khỏi những chi phối để họ lại có thể lắng nghe Người nói với họ về sự cam kết của Người với họ, về tình yêu trung thành của Người và lòng sẵn sàng của Người muốn tha thứ tội lỗi cho họ.

          Đây là một trong những sứ điệp quan trọng nhất của ngôn sứ Hô-sê:  Thiên Chúa, người bạn đời của chúng ta, luôn luôn đi bước trước.  Người luôn đi trước chúng ta một bước cả khi chúng ta bất trung với Người.  Người không muốn thấy chúng ta bỏ Người mà đi, nhưng nếu chúng ta có bỏ Người thì Người sẽ cố lấy lại lòng trìu mến của chúng ta để chúng ta lại trung thành với Người.

          Thiên Chúa muốn dỗ dành chúng ta hôm nay.  Người muốn bạn ra đi cùng với Người tới một nơi không có gì chi phối bạn.  Bạn hãy để Người thổ lộ tâm tình.  Hãy để Người thuyết phục bạn hiểu sự trung thành và tình yêu của Người.  Nếu bạn cảm thấy lầm lỗi của bạn quá lớn lao, đừng để cảm nghĩ ấy ngăn bạn đến với Người.

          Chúa Giê-su đã hứa:  Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."  Và Chúa Giê-su đã được giương cao rồi.  Người đã được đưa lên cao trong ngày Người lên trời, rồi được nâng lên cao hằng ngày trong Thánh lễ.  Là Chúa “được giương lên cao”, Người chỉ nhắm tới một điều:  kéo bạn và mọi người đến bên cạnh Người.  Vậy bạn hãy hướng lòng về với Chúa và để Người quyến rũ bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con lắng đọng tâm hồn.  Con tin rằng tình yêu Chúa đang dẫn dắt con”.