Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 11:1-4, 8-9

 

Trái tim Ta thổn thức.  (Hô-sê 11:8)

 

          Truyền thống kể lại rằng khi thánh Gio-an tông đồ sắp lìa đời, dân chúng kéo đến đảo Patmos để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật với ngài.  Thánh nhân đã già lão và không được mạnh khỏe nên người ta đã khiêng ngài ra để gặp dân chúng mỗi Chúa Nhật, nhưng không sao ngăn được ngài cứ tiếp tục lập lại cùng một sứ điệp mỗi tuần:  “Hỡi các con nhỏ, Thiên Chúa yêu thương anh chị em.  Anh chị em hãy yêu mến Người và yêu thương nhau”.  Đó là tất cả những gì ngài đã nói lên được, vậy mà người ta vẫn đến nghe.  Khi họ hỏi tại sao ngài tiếp tục lập đi lập lại cùng những lời đó, ngài trả lời:  “Bởi vì đó là tất cả những gì Thầy đã tiếp tục nói”.

          Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy ngôn sứ Hô-sê có lẽ cũng làm cùng một việc như vậy!  Phát ngôn nhân danh Thiên Chúa, ngôn sứ tố cáo sự bất trung và tội lỗi của Ít-ra-en, nhưng ngài lại nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không khi nào ngừng yêu thương họ.  Trong một bài thơ cảm động, ngài cho thấy tình yêu Thiên Chúa thì vĩnh cửu, thắm thiết, vô điều kiện và không hề thay đổi.  Rồi khi tình yêu ấy được đổ tràn xuống trên dân Người thì nó được gọi là lòng thương xót.

          Giống như thánh Gio-an, ngôn sứ Hô-sê mong dân Chúa hãy cảm nghiệm lòng thương xót, chứ không chỉ nghe nói về lòng thương xót ấy.  Lòng thương xót ấy thật hấp dẫn phải không?  Nhưng chúng ta hãy trích lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “Không dễ gì phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa, vì đó là một vực thẳm khôn dò.  Nhưng chúng ta phải phó thác!  ‘Ôi lạy Cha, nếu như Cha biết cuộc đời con như thế, Cha sẽ chẳng nói với con điều ấy đâu!’ Tại sao Cha làm như vậy?  ‘Ôi, con là một kẻ tội lỗi!’  Càng tốt!  Con hãy đến với Chúa Giê-su:  Ngài thích nói cho con biết những điều như vậy… Ngài quên đi tội lỗi con, Ngài đón nhận con trong vòng tay và Ngài chỉ đơn giản nói với con:  ‘Cả Thầy nữa, Thầy không lên án con đâu;  con hãy đi và đừng phạm tội nữa’.  Đó là lời khuyên duy nhất Ngài ban cho con”.

          Hoặc bạn hãy xem lời Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina, một nữ tu Ba-lan sống ngay trước thời Đệ nhị Thế chiến:  “Cha là chính tình yêu.  Trái tim Cha tràn đầy lòng thương xót đối với các linh hồn, nhất là với những kẻ tội lỗi.  Đừng có ai sợ đến gần Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ như vải điều.  Lòng thương xót của Cha còn lớn lao hơn cả những tội lỗi của con”.

          Chúa yêu thương bạn.  Cứ tin đi!  Bất kể bạn đã làm gì, bất kể ai đã làm gì cho bạn, Người cũng không chối bỏ bạn đâu.  Hãy để Chúa tỏ cho bạn thấy tình yêu và lòng thương xót của Người.  Hãy để Người lập đi lập lại với bạn:  “Cha yêu thương con.  Hãy yêu mến Cha và hãy yêu thương nhau.  Cha yêu con!”

 

          “Lạy Cha, xin cho con được tràn đầy tình yêu của Cha”.