Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:16-23

 

Này, Thầy sai anh em đi.  (Mát-thêu 10:16)

 

          Bạn có cảm thấy hơi sợ hãi vì những lời Chúa Giê-su sai bạn đi rao giảng Tin Mừng không?  Có lẽ bạn nghi ngờ là mình chưa đủ thánh thiện.  Hoặc chưa đù tài cán.  Hoặc sẽ không thuyết phục được người khác.  Nếu thế, bạn hãy ráng hiểu “được sai đi” dưới một góc cạnh khác xem.

          Bạn thử nghĩ đến việc gửi một lá thư qua bưu điện.  Khi gửi thư cho một người bạn, bạn cố gắng trình bày sao cho sáng sủa.  Bạn lấy một tờ giấy, một cái phong bì sạch sẽ và viết chữ cho thật đẹp.  Bạn ráng chọn những lời thật đúng.  Nhưng bạn ý thức cái “lực” đích thực để chuyển thư đi chính là con tem dán trên phong bì.  Nếu bạn có viết sai một chữ hoặc góc thư có gập lại chút xíu, bạn cũng không phải lo;  lá thư vẫn được chuyển đi bao lâu con tem còn ở trên đó.  Bạn tin rằng người bạn kia chắc chắn sẽ nhận được nó và hiểu được nghĩa cử của bạn.

          Được Chúa Giê-su sai đi cũng không khác gì mấy.  Chúng ta là những lá thư được Chúa gửi đi.  Mỗi lời khích lệ và mỗi nghĩa cử của chúng ta đều có thể chuyển đạt tình yêu Thiên Chúa đến những người chung quanh.  Đúng thế, thánh Phao-lô đã gọi tín hữu Cô-rin-tô là “bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người” (2 Cô-rin-tô 3:3).  Dĩ nhiên là bạn muốn làm cho bức thư của bạn hoàn hảo hết sức có thể.  Dĩ nhiên là bạn muốn sống một cách phản ánh được lòng nhân lành của Chúa và nói được những lời làm phấn khởi tâm hồn người ta.  Nhưng bạn cũng biết rằng việc rao giảng Tin Mừng thực sự không chỉ nhờ vào tài cán hoặc nỗ lực của riêng bạn.  Bạn cần đến con tem là ân sủng Chúa.

          Phải, Chúa kêu gọi bạn hãy khôn ngoan.  Phải, được sai đi không đòi hỏi thời giờ và cố gắng của chúng ta.  Nhưng bạn hãy nhớ:  bí quyết của lời kêu gọi rao giảng Tin Mừng có hai điều là con tem ân sủng của Chúa và bức thư cuộc sống của bạn.  Đừng coi thường ân sủng Chúa!  Đừng quên rằng Chúa muốn những lời của Người phải được công bố.  Đừng quên rằng Chúa muốn giúp bạn trở nên càng hữu hiệu càng tốt.

          Vậy hãy tiếp tục nói những lời hy vọng và làm những việc nhân ái.  Nhưng cũng hãy biết rằng những việc ấy không phải nói về bạn, nhưng là nói về Đấng đã đóng ấn trên bạn ân sủng của Người.  Người biết những khuyết điểm của bạn, nhưng Người vẫn sai bạn đi vì Người tin vào sức mạnh của con tem Người dán trên đời bạn.

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Xin hãy sai con đi”.