Chúa Nhật tuần 15 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 1:3-14

 

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.  (Ê-phê-xô 1:4)

 

          Tháng Sáu năm ngoái, Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 7.6 tỉ người sống trên trái đất.  Thậm chí trong một thống kê rất kinh ngạc, văn phòng kiểm tra dân số ước tính có khoảng 108 tỉ người đã sống trên mặt đất từ đầu tới giờ. 

          Vậy bạn có tưởng tượng được rằng trước khi Thiên Chúa dựng nên vũ trụ, giữa 108 tỉ người này, Chúa đã hoàn toàn biết bạn và chọn cho bạn được ở với Người không?

          Khi nghe nói Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, điều ấy xem ra quá lý thuyết.  Chúng ta nghĩ về “chúng ta” như một nhóm mang tính cách toàn cầu:  đó là dân Chúa.  Rồi khi tất cả chúng ta đều thuộc về nhóm vĩ đại này thì chúng ta không phải là những phần tử vô danh tiểu tốt.  Tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải là tình yêu nói chung.  Nhưng đó là tình yêu riêng tư và đặc biệt.  Người yêu thương bạn như bạn là con người hiện thời.  Người yêu thương bạn cách tốt nhất có thể cho bạn.

           Vì điều này quả là tuyệt vời, nên bạn hãy để cho chân lý này lắng sâu nơi bạn hôm nay.  Cho dù có đến ngàn tỉ người cũng chẳng sao.  Chính bạn, với những khác thường hoặc phong cách riêng, bạn đã ở trong tâm trí Thiên Chúa ngay từ ban đầu.  Người đã dựng nên bạn với một mục đích riêng và Người ước mong bạn được ở với Người mãi mãi!

          Đây là một cách giúp chúng ta suy nghĩ về chân lý tuyệt diệu này:  bạn lấy bài đọc 2 hôm nay và mỗi khi đọc tới từ “chúng ta” hoặc “ta”, bạn hãy thay thế bằng tên của bạn.  Thí dụ:  “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của [tên của bạn]… Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn [tên bạn] trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước nhan thánh Người, [tên bạn] trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” (Ê-phê-xô 1:3, 4).  Bạn chậm chậm đọc lại cả đoạn vài lần.  Rồi bạn đọc lớn lên.  Hãy để Chúa giúp bạn hiểu rõ hơn rằng Người yêu thương bạn như thế nào.  Rồi bạn hãy chìm đắm trong tình yêu ấy.

 

          “Lạy Cha, con thật kinh ngạc khi biết rằng con ở trong trái tim Cha.  Xin Cha giúp con tín thác và cậy trông vào tình yêu đặc biệt của Cha hôm nay và mọi ngày”.