Thứ Tư tuần 15 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 94:5-10, 14-15

 

Chúa không ruồng rẫy dân Người.  (Thánh Vịnh 94:14)

 

          Chúa không ruồng rẫy dân Người.

“Lạy Chúa, con biết Chúa không khi nào bỏ rơi con.  Chúa sẽ không bao giờ thôi che chở, nâng đỡ hoặc cứu giúp.  Chúa đâu có nỡ làm như thế.  Nhưng Chúa là một Thiên Chúa che chở, nâng đỡ và chữa lành.

          Chúa không ruồng rẫy dân Người.

“Khi con nhìn lại cuộc đời mình và những lần khủng hoảng, con thấy Chúa luôn ở với con.  Khi điều kiện sức khỏe bất ngờ xảy đến làm con bị tổn thương, Chúa vẫn ở với con.  Khi con gặp khó khăn về tài chánh, Chúa đã giúp con vượt qua.  Khi con khóc than một người thân yêu, Chúa đã khóc với con.  Chúa ở với con qua hết mọi sự.  Chúa bồng con khi con không còn bước nổi nữa.  Khi kể lại những lần như thế, con được tràn đầy niềm vui.  Chúa là một Thiên Chúa tuyệt vời!

          Chúa không ruồng rẫy dân Người.

“Lạy Chúa, khi con bị cám dỗ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, xin Chúa giúp con nhớ lại những lần Chúa đã đứng bên cạnh con.  Xin giúp con đừng nghe những lời dối trá của quỷ dữ khi nó cố thuyết phục con rằng Chúa đâu chăm sóc gì cho con.  Khi con phải đương đầu với những thử thách mới, con muốn đáp lại bằng đức tin.  Con muốn chắc chắn ở trong chân lý Chúa là Đấng nào:  là người Cha trung thành, đầy lòng thương xót, Đấng luôn ở với dân Người thậm chí trong những lúc đen tối nhất và cả khi họ quay lưng bỏ Người.

          Chúa không ruồng rẫy dân Người.

“Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết thế nào là sống kiếp con người.  Chúa biết thế nào là cảm tưởng bị bạn hữu bỏ rơi. Chúa biết rằng những lo âu và sợ hãi có thể đưa con tới cảm tưởng mình bị bỏ rơi.  Con biết những cảm nghĩ của con có lúc lên lúc xuống như nước triều, bình an đấy rồi sau đó là xáo trộn đấy.  Những lần như thế, xin Chúa giúp con chỗi dậy khỏi những cảm xúc và bám chắc lấy chân lý:  Chúa sẽ không bao giờ để mặc con vùng vẫy một mình.

          Chúa không ruồng rẫy dân Người.

“Lạy Chúa, lần tới khi con phải đối phó với những hoàn cảnh thách đố, con hứa sẽ hướng mắt nhìn vào Chúa và cách Chúa muốn hành động trong đời con.  Con sẽ gắn bó với lời Chúa hứa luôn ở với con.  Con sẽ lặp đi lặp lại lời hứa của Chúa giống như lời Đáp ca hôm nay:   ‘Chúa không ruồng rẫy dân Người’!

            

          “Lạy Cha, Cha nắm giữ mọi sự, kể luôn con nữa.  Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa!”