Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:46-50

 

Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.  (Mát-thêu 12:49)

 

          Là con người, ai cũng có mong ước sâu xa là được thuộc về.  Chúng ta ước mong làm phần tử thuộc một gia đình đầy yêu thương.  Chúng ta muốn được tôn trọng và được chấp nhận do những kẻ ngang hàng.  Chúng ta muốn những quan tâm của chúng ta được lắng nghe và hiểu biết.  Chúng ta muốn được yêu thương.  Nếu bạn thấy mình có những mong ước này thì điều bạn đang nói trong đáy lòng bạn phải là “Tôi muốn thuộc về Chúa và gia đình của Người”.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng hễ ai thi hành thánh ý Chúa Cha thì người ấy là anh em, chị em và mẹ của Người, nghĩa là những kẻ lắng nghe Chúa Giê-su và cố gắng bước theo Người (Mát-thêu 12:50).  Quả thực Chúa Giê-su hết lòng yêu mến và kính trọng mẹ của Người.  Chắc chắn Chúa không làm giảm đi thế giá của Mẹ Ma-ri-a.  Điều Người muốn nói ở đây là điều còn mạnh mẽ hơn cả huyết thống để định nghĩa ai là người thuộc về gia đình Người.

          Vậy Chúa Giê-su đã thấy gì khi Người nhìn vào các bạn hữu và môn đệ Người?  Chắc chắn Người đã biết họ là đám người láo nháo chưa trưởng thành.  Người biết họ mới hiểu được rất ít những điều Người nói với họ.  Lập đi lập lại, chúng ta đã đọc thấy:  Nhưng các ông không hiểu gì cả; đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ những điều Người nói” (Lu-ca 18:34).  Quả thật họ đã thực sự muốn thi hành thánh ý Chúa Cha rồi, vậy tại sao họ còn phải bỏ lại biết bao nhiêu thứ để trở nên môn đệ Chúa Giê-su?  Nhưng cũng rõ ràng là điều Chúa Giê-su khen ngợi ở đây là điều có thể xảy ra chứ không chỉ là một thực tại.

          Bạn thử tưởng tượng Chúa Giê-su nghĩ gì khi Chúa nhìn đám người tụ họp trước mặt Người.  Cha ơi, con rất yêu thương họ.  Con biết họ dễ dàng bối rối và quỵ ngã, nhưng con cũng thấy họ rất mong mỏi được biết Cha.  Con cảm tạ Cha đã ban cho con một gia đình đức tin tuyệt vời như vậy!  Chúa Giê-su coi họ là anh chị em của Người và họ đúng là như vậy.

          Chúa Giê-su đã đặt đám môn đệ ngang hàng với mẹ ruột Người.  Bạn hãy ngồi chiêm ngưỡng chân lý này một lát.  Bây giờ bạn hãy tự nhủ rằng Chúa Giê-su cũng nghĩ về bạn giống như vậy.  Bạn ở trong cùng một tình huống:  bạn là anh chị em hoặc là mẹ đối với Chúa Giê-su.  Bạn muốn làm vui lòng Chúa;  bạn muốn theo Chúa;  bạn muốn trở nên giống như Chúa hơn.  Dĩ nhiên bạn sẽ vấp ngã trên đường, nhưng bạn vẫn có thể xác tín thực tại này, là Chúa Giê-su yêu thương bạn như bạn là con người hiện thời.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con được thuộc về gia đình Chúa vĩnh viễn”.