Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 7:1-11

 

Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi.  (Giê-rê-mi-a 7:3)

 

          Bạn thử hình dung ra một người đang kêu to ngay tại cửa nhà thờ giáo xứ:  “Hãy thống hối!”  Bạn nghĩ, không phải mùa Chay thì tại sao người lạ này lại kêu gọi tôi hãy thay đổi lối sống?  Người đang bảo tôi phải thống hối là ai vậy?

          Những người Do-thái đang bước vào Đền Thờ Giê-ru-sa-lem có lẽ cũng cảm thấy bực mình khi ngôn sứ Giê-rê-mi-a đứng trước cửa Đền Thờ bảo họ hãy sám hối và cải thiện đời sống.  Có lẽ họ còn thấy bực bội hơn nữa khi nghe ngôn sứ Giê-rê-mi-a tiên báo rằng nếu họ không cải thiện lối sống thì Thiên Chúa sẽ không còn hiện diện trong Đền thờ và bỏ mặc dân Người bị tàn phá và xâm lăng.

          Sứ điệp của Giê-rê-mi-a có hai chiều:  “Hãy cải thiện lối sống” và “Hãy thay đổi hành động”.

          Phải, lối sống của chúng ta, tức những hành động của chúng ta, rất quan trọng.  Những gì chúng ta làm, cách chúng ta nói năng với gia đình và lối chúng ta yêu thương người thân cận, tất cả đều đưa chúng ta đến gần nhau hơn hoặc chia rẽ chúng ta với nhau và với Chúa.

          Nhưng nếu chúng ta xét lại lối sống của mình, thì sẽ xảy ra một điều còn quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta sẽ thấy được các đường lối của chúng ta.  Chúng ta sẽ hiểu được những gì đang xảy ra trong tâm hồn chúng ta.  Chúa muốn nói với chúng ta ở “bình diện tâm hồn”.  Có thể chúng ta cố gắng không làm điều sai quấy nữa, nhưng nều không thay đổi tâm hồn thì sự thay đổi vẫn còn giậm chân tại chỗ.  Chúng ta sẽ thấy khó có thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta;  những rào cản của tội lỗi chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn.

          Đó chính là lúc sự thống hối và Bí tích Hòa giải can thiệp.  Khi bạn xét lương tâm, Chúa xin bạn hãy xét những hành động cùng với những động lực và ước muốn của bạn nữa.  Có thể bạn nhận thấy động lực là tốt, nhưng “hành động” thì lại không phản ánh được những điều bạn toan tính.  Hoặc có thể bạn ý thức rằng động lực không trong sạch như bạn nghĩ.  Dù cách nào, khi bạn xưng tội, ơn Chúa vẫn sẵn sàng để chữa lành và biến đổi bạn.  Thay vì bỏ rơi bạn, Chúa sẽ đến trong tâm hồn bạn còn sâu xa hơn nữa!

          Vậy bạn hãy quay về với Chúa.  Hãy xin Chúa giúp bạn xét tâm hồn.  Người biết những động lực nào trong tâm hồn bạn cần được đổi mới, và Người sẵn sàng giúp bạn thực hiện điều ấy.

          Bạn hãy nhớ, thống hối và canh tân cần có thời gian.  Thiên Chúa vô cùng kiên nhẫn.  Nếu bạn cộng tác với Chúa, cả hành động lẫn đường lối của bạn đều sẽ thay đổi!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương và kiên nhẫn với con”.