Thứ Năm tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:10-17

 

Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa;  còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.  (Mát-thêu 13:12)

 

          Cách Thiên Chúa tạo dựng chúng ta thật là thú vị phải không?  Người phác họa cho thân xác chúng ta để khi chúng ta càng sử dụng thì nó lại càng được hoàn hảo hơn.  Thí dụ hết thảy chúng ta gần như đều có cùng một số lượng tế bào não, nhưng đường lối liên kết giữa các tế bào tăng lên còn tùy thuộc việc não bộ chúng ta được kích thích như thế nào.  Cũng vậy, các bắp thịt lớn mạnh hơn là nhờ tập luyện và sẽ yếu đi nếu không dùng đến chúng.

          Đức tin chúng ta hoạt động rất giống như vậy, khi chúng ta thấy Chúa Giê-su giải thích các dụ ngôn.  Những ai “có” thì được cho thêm.  Nhưng những người này “có” cái gì?  Họ có một tâm hồn rộng mở để đón nhận Tin Mừng và sẵn sàng tín thác nơi Chúa Giê-su.  Những kẻ “không có” là những kẻ đóng tâm hồn lại và quay đi đối với ân sủng Chúa ban.  Cho nên chẳng ai lấy được gì từ nơi họ;  họ đã chọn từ chối.

          Chúng ta sử dụng ân huệ đức tin thế nào là tùy thuộc chúng ta, và chân lý này có thể khiến chúng ta sợ hãi một chút.  Tùy thuộc rất nhiều vào chúng ta đấy!

          Nếu bạn nghĩ như thế, bạn hãy cố gắng coi đức tin là một cơ hội chứ không phải một sự rủi ro.  Sống đức tin là để cho Chúa tiếp tục thay đổi bạn trở nên giống hình ảnh Người.  Nếu bạn theo lời dạy của Chúa Giê-su, Người hứa rằng bạn sẽ “giàu có” hơn, không phải giàu tiền bạc, nhưng giàu phần thiêng liêng.  Bạn hãy nghĩ đến những vị thánh đã khởi đầu với một đức tin bằng hạt cải nhưng cuối cùng lại thay đổi cả thế giới.  Thực vậy, nếu chúng ta không chấp nhận những liều lĩnh của đức tin, chúng ta sẽ càng liều mình đánh mất nhiều hơn!

          Hầu hết chúng ta đang phải đương đầu với ít nhất là một tình huống khó khăn.  Có lẽ là một tương quan đang biến thành chua cay, nhưng bạn sợ không dám đi bước trước và mong được tha thứ.  Có lẽ bạn đi cầu nguyện cùng với một người bạn để xin ơn chữa lành, nhưng bạn lo lắng không biết có được nhậm lời hay không.  Có lẽ bạn muốn đi xưng tội, nhưng lại không biết mình sẽ được đón tiếp thế nào.  Đó cũng là những lúc Chúa Giê-su nói:  “Hãy ra khỏi thuyền!  Xem ra không có gì ở dưới nước đâu, nhưng Thầy sẽ nâng đỡ con”.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con tín thác Chúa sâu xa hơn.  Xin Chúa ban cho con ơn can đảm để con sống đức tin”.