Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:18-23

 

Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.  (Mát-thêu 13:18)

 

          “Bây giờ bạn có nghe được tôi nói không?”  Lời quảng cáo của một công ty điện thoại ngày xưa đã tìm cách thuyết phục người ta tin rằng hệ thống điện thoại của họ phục vụ tốt nhất, nghe rõ ràng, không nhiễu sóng, không mất sóng.  Bất kể ở đâu bạn cũng nghe được thật rõ.  Đó là một chiến dịch thành công vì tất cả chúng ta đều biết rằng nghe được người khác và được người khác nghe là điều rất quan trọng.

          Điều ấy cũng quan trọng đối với Chúa nữa.  Đúng vậy, Chúa Giê-su đã sử dụng từ “nghe” lặp đi lặp lại nhiều lần trong một bài Tin Mừng ngắn.  Người muốn chắc chắn rằng các môn đệ đã nghe Người giải thích dụ ngôn và chính câu chuyện nói về bốn loại “người nghe”.  Ba loại người đầu tiên đã nghe, nhưng sự lắng nghe của họ lại bị chi phối bởi những lo lắng và chia trí.  Loại người nghe sau cùng đã nghe và hiểu, nên sinh hoa kết quả.  Chúa Giê-su dạy, nghe những điều đã nói thì chưa đủ;  nhưng lắng nghe mới đem lại chiều sâu và hiểu biết.

          Vậy làm sao chúng ta có thể nghe được Chúa rõ hơn?

          Bạn đừng để cho những chia trí lúc cầu nguyện cắt đứt liên kết giữa bạn với Chúa.  Những chia trí ấy có thể là tiếng động cắt xén đi những lời lẽ.  Bạn thử tưởng tượng bạn đang cố gắng nói chuyện khi ở giữa một siêu thị đông người và ồn ào.  Bạn sẽ làm gì?  Chắc chắn bạn nên tìm một chỗ yên tĩnh hơn để có thể lắng nghe.  Bạn cũng có thể làm như vậy khi cầu nguyện:  tìm một nơi yên tĩnh để dành thì giờ lắng nghe Chúa.

          Bạn cũng hãy cố gắng loại đi mọi thứ nhiễu âm thiêng liêng khi nghĩ đến những công việc bận rộn và những lo lắng.  Đây là thứ ồn ào có thể xảy đến.  Hãy chọn lấy một số điều bạn đang lo lắng, thí dụ danh sách những việc phải làm hoặc một cuộc nói chuyện gây áp lực mới đây, rồi bạn lấy một tờ giấy, viết xuống vài ba ghi chú và để sang một bên.  Sau đó là một phút lắng đọng, rồi bạn sẽ nhận thấy bình an hơn vì bạn đã đặt những lo lắng của bạn trong tay Chúa.

          Cuối cùng, hãy nhận diện những điều có thể ngăn cản sự liên kết giữa bạn với Chúa.  Nếu khi sử dụng điện thoại mà bạn thấy mất sóng, bạn sẽ ráng kiếm chỗ nào có thể nhận sóng tốt hơn.  Cũng vậy, khi bạn mất liên kết với Chúa, hãy nhận ra điều gì ngăn cản và hãy bước ra khỏi điều ấy.  Bạn hãy ăn năn về mọi tội lỗi bạn đã ý thức và hãy mở lòng hết sức có thể để nghe được tiếng Chúa.

          Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau:

 

          “Lạy Chúa, xin giúp tất cả chúng con hôm nay biết nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn!”