Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Lễ kính thánh Gia-cô-bê, tông đồ

 

Suy niệm Mát-thêu 20:20-28

 

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.  (Mát-thêu 20:28)

 

          Chúa Giê-su đã nói những lời này để đáp lại việc hai người môn đệ thân cận nhất đã cố gắng xin xỏ quyền bính.  Nhờ bà mẹ, ông Gia-cô-bê và ông Gio-an đã xin được quyền ngồi hai bên tả hữu Chúa Giê-su khi Chúa vào vương quốc Người.  Giống như người em, Gia-cô-bê chắc chắn đã cảm thấy mình xứng đáng được đối xử đặc biệt.  Có lẽ vì ông xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả:  cha ông có đủ khả năng thuê thợ làm việc cho mình (Mác-cô 1:20).  Hoặc có thể vì Chúa Giê-su đã chọn riêng ông cùng với Phê-rô và Gio-an để làm chứng về những phép lạ mà các tông đồ khác không được thấy (1:29; 5:37; 9:2).

          Dù thế nào thì câu chuyện hôm nay cũng nói với chúng ta rằng Gia-cô-bê đã học được nhiều hơn về việc đi theo Chúa Giê-su.  Phong cách của ông không phải là thái độ của một người hiến thân phục vụ tha nhân.  Trái lại đó là thái độ hy vọng được người khác phục vụ.

          Nhưng quả là một thay đổi tâm hồn!  Khi tiếp tục theo Chúa Giê-su và nhất là sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, Gia-cô-bê đã đi từ thái độ tìm danh tiếng đến thái độ hiến thân để phục vụ Tin Mừng, tại bất cứ nơi nào việc phục vụ đòi hỏi.  Ngài có thể lựa chọn bất cứ tác vụ nào ngài muốn, có lẽ một cuộc đời âm thầm lãnh đạo một cộng đoàn Ki-tô ở một thành nhỏ hay một làng để ít phải hy sinh quá nhiều.  Thậm chí ngài cũng có thể trở về nghề đánh lưới cá tại Ca-phác-na-um!  Nhưng ngài đã chọn tiếp tục đi rao giảng và như thế là đưa mình vào rủi ro nhiều hơn.

          Sự lựa chọn ấy cuối cùng đã đưa ngài tới cái chết tử đạo (Công Vụ Tông Đồ 12:1-2).  Như Chúa Giê-su hứa, Gia-cô-bê thực sự đã “uống chén” mà Chúa đã hứa (Mát-thêu 20:22).

          Thánh Gia-cô-bê đứng đầu danh sách các vị thánh đã hiến thân vì lòng nhiệt thành với dân Chúa.  Danh sách dài ấy gồm có những vị tử đạo như thánh Lô-ren-xô, thánh nữ Edith Stein, những vị rao giảng Tin Mừng như Phan-xi-cô Xa-vi-ê, và những vị lo việc bác ái xã hội như Mẹ Tê-rê-xa Calcutta, Jeanne Jugan.  Rồi còn biết bao nhiêu người khác mà chỉ Chúa biết những câu chuyện của họ.

          Chúa Giê-su xin bạn hãy nhập đoàn với hàng ngũ các thánh bất cứ cách nào bạn có thể.  Có những người chung quanh bạn đang cần được chăm sóc.  Vậy hôm nay bạn hãy theo gương thánh Gia-cô-bê và cố gắng cho họ chỉ một chút giúp đỡ thôi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết xả thân cho dân Chúa”.