Chúa Nhật tuần 17 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:1-15

 

Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ đã từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.  (Gio-an 6:2)

 

          Muốn biết bí quyết giúp hiểu sách Tin Mừng thánh Gio-an, có lẽ tốt nhất bạn nên chú ý đến từ “dấu lạ”.  Trong nửa phần đầu sách Tin Mừng (chương 1 -11), thánh Gio-an thuật lại bảy dấu lạ, hoặc phép lạ, Chúa Giê-su đã làm.  Rồi trong phần hai (chương 12 – 21), ngài dành tất cả thời gian cho dấu lạ vĩ đại nhất:  thập giá và sự phục sinh của Chúa Giê-su.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy đám đông dân chúng theo Chúa Giê-su vì các dấu lạ này đã gây ấn tượng cho họ.  Có ai biến được nước thành rượu hoặc chỉ một lời phán ra làm cho một đứa bé đã chết được sống lại?  Họ muốn thấy nhiều phép lạ nữa, và Chúa Giê-su đã không để họ thất vọng.  Người đã làm một phép lạ nữa:  nuôi hơn năm ngàn người chỉ với năm ổ bánh và hai con cá!

          Trong vài Chúa Nhật tới, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su giải thích phép lạ này và tầm quan trọng của phép lạ này đối với chúng ta.  Người sẽ bảo chúng ta rằng phép lạ khiến bánh hóa nhiều giúp chúng ta hiểu Bánh Trường Sinh đích thực, tức là Thịt của Thánh Thể Chúa sẽ ban “để cho thế gian được sống” (Gio-an 6:51).  Người sẽ bảo chúng ta rằng Bánh ban sự sống đặc biệt này còn cao trọng hơn cả man-na mà ông Mô-sê đã cho dân Ít-ra-en trong sa mạc (6:32).  Rồi điều tốt nhất, đó là Người hứa rằng  những ai ăn bánh này với đức tin và tín thác nơi Người, sẽ được Người cho sống lại “trong ngày sau hết” (6:54).

          Đó mới chỉ là ba trong nhiều lời hứa Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta.  Người đã hứa ở với chúng ta, dạy dỗ chúng ta, chữa lành chúng ta và cho chúng ta được sống lại.  Người đã hứa nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Người, rồi sau cuộc đời này, Người hứa mở cửa thiên đàng cho chúng ta.  Chúa Giê-su nhân lành như vậy đó!

          Hôm nay là ngày tuyệt hảo để bạn chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su, Bánh Trường Sinh được ban cho chúng ta trong Thánh lễ, và để cảm tạ Chúa về mọi điều Chúa đã hứa với bạn.  Đây cũng là ngày tốt để bạn nói với Chúa là bạn muốn tiếp tục theo Chúa, hầu bạn có thể lãnh nhận mọi ơn lành Chúa đã dành sẵn cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con Bánh ban sự sống của Chúa”.