Thứ Ba tuần 17 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 14:17-22

 

Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ.  (Giê-rê-mi-a 14:17)

 

          Người ta luôn dễ nghe một sứ điệp hy vọng hơn là một sứ điệp đe dọa.  Vì thế dân thành Giê-ru-sa-lem thấy khó có thể chấp nhận những lời tiên tri của ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Ngài cảnh giác họ rằng nếu họ không quay về với Chúa, đất nước họ sẽ phải chịu những hậu quả tàn khốc.  Bất hạnh thay, họ không nghe lời ngài nên mọi sự ngài đã nói đều xảy ra:  hạn hán, nạn đói, một cuộc xâm lăng và cuối cùng là bị phát lưu.  Việc này có thể gợi ra cho chúng ta ý tưởng gì về câu chuyện thảm hại trên?

          Nếu nhìn chung quanh, chúng ta thấy được không ít vấn đề đang diễn ra giống như thời ngôn sứ Giê-rê-mi-a.  Đúng thế, nếu suy nghĩ hơn một chút về điều này, chúng ta cũng thấy phải chảy nước mắt.  Biết bao đau đớn gây ra do tệ nạn phá thai, nghiện ngập, bạo lực gia đình?  Biết bao người nghèo khổ phải sống lây lất bẩn thỉu?  Là dân Chúa, chắc chắn chúng ta phải cảm thông với mọi đau buồn, mất mát và đau khổ ấy.

          Nhưng việc hồi đáp của chúng ta lại không dừng ở đó.  Quả thế, thật là ngược lại tinh thần Ki-tô giáo nếu chúng ta cứ giữ thái độ hồi đáp này.  Nhiều người chỉ trích tôn giáo đã căn cứ vào đau khổ làm lý do tại sao họ không tin vào Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể nói ngược hẳn lại.  Thiên Chúa không có ý gây nên đau khổ, nhưng Người muốn đau khổ phải chấm dứt.  Vì thế Người mới sai Con của Người đến!  Chúa Giê-su đã đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta “sứ vụ hòa giải” (2 Cô-rin-tô 5:18).  Người đến để đem trời xuống đất, và giờ đây Người kêu gọi chúng ta xây xựng Nước Trời ngay tại đây và lúc này.

          Thiên Chúa không muốn chúng ta rút lui khỏi thảm trạng và đứng nhìn mọi sự trở nên xấu hơn.  Chúng ta tham gia vào sứ vụ tư tế, ngôn sứ và vua của Chúa Giê-su.  Đôi khi chúng ta được kêu gọi làm giống như linh mục và đem tình yêu chữa lành của Chúa đến với những người đang bị tổn thương.  Có những lúc chúng ta có thể hành động như các ngôn sứ khi chúng ta nói lời của Chúa cho những người đã mất niềm hy vọng hoặc nghĩ rằng Chúa không yêu thương họ.  Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng những tài năng của một ông vua:  cung cấp lương thực, nơi ở và công lý cho những người sống bên lề xã hội, nghèo khổ và bị bỏ rơi.

          Phải, mắt chúng ta sẽ đẫm lệ.  Nhưng đồng thời tay chân chúng ta vẫn phải bận rộn để đem hy vọng và chữa lành đến cho toàn thể dân Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con biết cảm thông với những người đang bị thương mà con gặp gỡ.  Xin Chúa ban cho con ơn can đảm để đến với họ và ơn khôn ngoan để giúp đỡ họ hết sức con có thể”.