Chúa Nhật tuần 18 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 4:17, 20-24

 

Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới.  (Ê-phê-xô 4:23-24)

 

          Nỗi bức thư của thánh Phao-lô thường có hai phần.  Phần thứ nhất chú trọng đến giáo lý thần học, và phần thứ hai về đời sống thực hành.  Bài đọc thứ hai hôm nay không ngoại lệ.

          Thánh Phao-lô hiểu rằng bước kế tiếp sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và cuộc trở lại đạo, đó là việc thánh hóa.  Thánh Phao-lô biết rằng hết thảy chúng ta đều có những tài năng và nhân đức – nhân ái, kiên nhẫn, bình an và can đảm.  Người cũng biết chúng ta có nhiều thái độ và triết lý sống đi ngược lại với những tài năng và nhân đức nói trên, như giận dữ, hoặc có thể là thù hận, ham muốn hay ích kỷ.

          Thánh Phao-lô gọi những đường lối nhân đức này là “con người mới”.  Phương thức để chiến đấu của ngài có lẽ vẫn là cách tốt nhất giúp chúng ta trở nên thánh thiện hơn.  Nói đơn giản, đó là “Anh em phải cởi bỏ con người cũ” và “Phải mặc lấy con người mới” (Ê-phê-xô 4:22, 24).

          Thánh Phao-lô coi diễn trình “cởi bỏ và mặc lấy” này như một cuộc chiến diễn ra trong tâm hồn và trí tuệ chúng ta.  Người chắc chắn rằng nếu chúng ta thắng được trong cuộc chiến này mỗi ngày một chút, là chúng ta có thể dần dần được biến đổi nên giống Chúa Giê-su.

          Suy nghĩ như thế có thể giúp chúng ta kết luận rằng cuộc chiến này hoàn toàn do chúng ta định đoạt.  Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.  Ngay đến thánh Phao-lô là người rất tự tin trong cuộc chiến của ngài cũng đã tin rằng ngài cần phải có Chúa giúp đỡ mới thắng trận được.  Vì thế ngài thích nhấn mạnh đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta (Rô-ma 8:9;  1 Cô-rin-tô 3:16;  Ga-lát 4:6).

          Vậy hôm nay cũng như mọi ngày, bạn hãy cảnh giác.  Hãy chú ý đến cuộc chiến đang diễn ra trong nội tâm bạn.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra tại sao bạn đã hành động với lòng nhân ái và yêu thương trong một tình huống, rồi nhận ra tại sao bạn lại rơi vào sự lừa dối hoặc thù hận trong tình huống khác.  Bạn hãy làm công việc này mỗi ngày và xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn sức mạnh để chiến đấu.  Dần dần bạn sẽ thấy “con người mới” bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một rõ rệt hơn.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa giúp con chiến thắng trong cuộc chiến đấu thiêng liêng”.