Thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 17:14-20

 

Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi  (Mát-thêu 17:20)

 

          Đối với người không biết bơi thì thân xác có thể nổi trên mặt nước là điều không thể.  Thân xác quá nặng nề!  Các môn đệ được mời chữa lành cho một đứa bé bị kinh phong là một chuyện không thể tin được.  Nhưng Chúa Giê-su bảo họ rằng đức tin dù chỉ lớn bằng hạt cải thôi cũng có thể chuyển núi rời non, huống chi chỉ trừ một tên quỷ!  Chắc chắn các môn đệ thắc mắc làm sao họ có thể phát huy một thứ đức tin như thế.  Chúng ta cũng phải làm thế nào để phát triển đức tin của mình?

          Để bắt đầu cho câu trả lời, chúng ta đọc thấy trong bài đọc 1 hôm nay:  “Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lũy canh chừng xem Người nói với tôi điều gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao” (Kha-ba-cúc 2:1).  Đức tin chúng ta sẽ lớn lên khi chúng ta dành thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa và để Người phán dạy chân lý cho chúng ta, củng cố chân lý ấy trong tâm trí chúng ta và làm cho chân lý ấy được sống động trong tâm hồn chúng ta.  Bạn có thể gọi bí quyết của Kha-ba-cúc là kế hoạch bốn bước:

          * Đứng trên chòi canh.  Bạn hãy tìm gặp sự bình an tại nơi bạn phải ở, bất cứ nơi đâu.

          * Đứng gác trên trên tường lũy.  Tường lũy là một bức tường bảo vệ chạy chung quanh thành, để giúp người ta có thể nhìn thấy đằng xa.  Bạn đừng để mình bị ràng buộc vào những tranh chấp rẻ tiền;  trái lại, hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su.

          * Canh chừng xem Người nói với tôi điều gì.  Bạn hãy cố gắng điều chỉnh tâm hồn để bắt được làn sóng của Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra được những thúc giục của Người.

          * Viết xuống những gì bạn nghe được.  Bạn hãy sử dụng một cuốn sổ tay hay nhật ký thiêng liêng để lưu giữ những điều bạn nghĩ là Chúa nói với bạn.  Theo cách ấy, sau này bạn có thể trở lại để suy xét, chứng nghiệm chân lý của những điều ấy và nắm giữ những gì Chúa đã nói với bạn.

          Kế hoạch giản dị này sẽ giúp bạn phát huy mối tương quan với Chúa.  Bạn sẽ học biết được tiếng Chúa giống như thế nào.  Bạn sẽ quen thuộc tư tưởng của Chúa hơn.  Rồi bạn sẽ học hỏi được về tình yêu dịu dàng và vững bền của Chúa.

          Điều ấy không tin nổi sao?  Tin được chứ, chẳng khác gì người biết bơi nổi trên mặt nước vậy.  Bạn hãy tin vào Đấng đã dựng nên bạn để dạy dỗ bạn và làm cho đức tin của bạn lớn lên.  Bạn hãy để Chúa cho bạn thấy là bạn được dựng nên để chuyển núi rời non!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không biết làm sao để chuyển rời núi non, nên xin Chúa dạy con.  Xin giúp con biết nghe tiếng Chúa và trưởng thành hơn trong đức tin của con”.