Thứ Hai tuần 18 Thường niên

Lễ Chúa Hiển Dung

 

Suy niệm 2 Phê-rô 1:16-19

 

Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm.  (2 Phê-rô 1:19)

 

          Thánh Phê-rô là một trong ba chứng nhân duy nhất cho cuộc Hiển Dung của Chúa Giê-su.  Cùng Gia-cô-bê và Gio-an, ngài đã được thấy Chúa Giê-su vinh hiển;  ngài đã thấy ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a nói chuyện với Chúa;  ngài đã nghe tiếng Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giê-su.  Giờ đây sau nhiều thập niên, Phê-rô nói về biến cố vinh quang ấy:  “Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người…, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người” (2 Phê-rô 1:16, 18).  Rõ ràng cuộc Hiển Dung là một trong những điều đáng nhớ nhất Phê-rô đã từng chứng kiến.

          Có thể bạn nghĩ rằng thánh Phê-rô sẽ nói về cuộc Hiển Dung với những từ ngữ huy hoàng như một cuộc mặc khải dành cho ngài, và ngài đã làm như vậy.  Có thể bạn nghĩ ngài sẽ hát lên chúc tụng vinh danh Chúa Ki-tô biến đổi hình dạng, và ngài đã làm như vậy.  Nhưng ngài cũng mô tả một thoáng nhìn về thiên quốc như ánh sáng chiếu trong đêm tối.  Phê-rô hiểu rằng Chúa Giê-su đã ban cho ngài thị kiến này như cách khích lệ ngài và chuẩn bị giúp ngài đón nhận đêm tối sẽ bao phủ ngài khi Chúa Giê-su phải chịu cuộc Thương Khó.  Hỡi Phê-rô, hãy nắm chắc lấy thị kiến này.  Hãy nhớ lại thị kiến này khi con bị cám dỗ muốn bỏ cuộc.  Thầy là Con Thiên Chúa, nên Thầy sẽ sống lại.

          Đó cũng là sứ điệp tất cả chúng ta cần phải lắng nghe.  Dường như ở bất cứ đâu chúng ta cũng thấy bóng đêm, như chiến tranh, nghèo đói, tội ác, phá thai, gia đình đổ vỡ.  Tất cả những thực tại này có thể khiến chúng ta thất vọng và cám dỗ chúng ta buông xuôi trước lời triệu gọi nên thánh.

          Nhưng bạn hãy nhớ những lời thánh Phê-rô:  cuộc Hiển Dung của Chúa Ki-tô cho ta thấy nền tảng đích thực và không hề thay đổi của mọi thực tại.  Chúa Giê-su được vinh hiển.  Người là Con Yêu Dấu của Chúa Cha.  Người cai trị muôn loài.  Giả như ma quỷ có chiến thắng thế gian thì ánh sáng của Chúa Ki-tô vẫn luôn mạnh mẽ hơn bóng tối.

          Bạn hãy nhìn chung quanh thì sẽ thấy những tia sáng tại những nơi bất ngờ:  qua những hành vi cảm thông nỗi khốn khổ, những hành vi can đảm khi đối diện với sự ác, những hành vi hy sinh vì một người lạ hoặc một người thân.  Cũng như tình yêu của Chúa Giê-su chiếu sáng lúc Người bị đóng đinh thập giá xưa kia, thì ánh sáng của Người vẫn có thể chiếu sáng mọi nơi ngày nay.  Ánh sáng ấy sẽ tiếp tục chiếu tỏa cho đến khi Người lại đến.  Vậy bạn hãy đặt trọn niềm tin vào Người, thì ánh sáng ấy sẽ chiếu tỏa mỗi lúc một sáng hơn ở trong bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con hướng mắt nhìn lên Chúa giữa lúc con ở trong đêm tối”.