Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 31:31-34

 

Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.  (Giê-rê-mi-a 31:34)

 

          Bạn hãy vẽ ra khung cảnh.  Thành Giê-ru-sa-lem đã bị quân đội của vua Na-bu-cô-đô-no-xo nước Ba-by-lon tàn phá.  Vua của nước Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem thì bị bắt và giải về Ba-by-lon.  Đền Thờ bị thiêu rụi, rồi nhiều người cũng bị bắt đi lưu đày cùng với nhà vua.

          Đã bao năm ngôn sứ Giê-rê-mi-a cảnh báo dân chúng Giê-ru-sa-lem rằng một đại họa như thế sẽ xảy đến nếu họ không bỏ đàng tội lỗi mà trở lại với Thiên Chúa.  Nhưng dân không chịu nghe lời, nên kết cục là họ phải lãnh hậu quả đắng cay do hành động của mình.  Những lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a, hoặc đúng hơn, những lời của Thiên Chúa qua miệng Giê-rê-mi-a, đã được nghiệm.  Đó là những lời lên án, trừng phạt và giận dữ.

          Nhưng giờ đây, điều xấu nhất xảy ra và phong cách lời lẽ của ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã hoàn toàn thay đổi.  Không còn là những lời đe dọa phá hủy, những cảnh báo phán xét hoặc lời thiết tha kêu gọi sám hối nữa.  Nhưng bây giờ là viễn ảnh hồi phục, những lời hứa thứ tha và những vần thơ an ủi.  Thế còn tất cả những tội lỗi mà ngôn sứ đã tố cáo thì sao?  Làm như những tội lỗi ấy không còn tồn tại nữa.  Thiên Chúa không còn nhớ đến chúng nữa.  Rồi điều ác họ đã làm thì sao?  Nó đã được rửa sạch và được thay thế bằng lời hứa ban một giao ước mới, giao ước được viết vào tâm hồn mỗi người.  Ở đâu sự thịnh nộ của Thiên Chúa đã có lần bùng lên, thì ở đấy bây giờ chỉ còn gặp thấy lòng từ ái và yêu thương mà thôi. 

          Điều dân Ít-ra-en đã cảm nghiệm trên một phạm vi cộng đồng thì mỗi ngày chúng ta lại có thể cảm nghiệm trên phương diện cá nhân hơn.  Ngày qua ngày, Chúa Thánh Thần gửi đến chúng ta những thông điệp, để dẫn dắt chúng ta trên con đường nên thánh và cảnh giác chúng ta trước những nẻo đường nguy hiểm.  Người biết Người có thể làm thật nhiều cho chúng ta, nhưng chúng ta chọn lựa đường đi là tùy chúng ta.  Người cũng biết chúng ta không luôn theo sự dẫn dắt của Người đâu, và kết cục chúng ta cũng giống như dân thành Giê-ru-sa-lem thôi.  Cho nên Người đã chuẩn bị để sẵn sàng ban cho chúng ta lòng thương xót, bất chấp chúng ta đã sa ngã thế nào.

          Chúa tha thứ mọi sự, lớn cũng như nhỏ.  Nào bất trung trong hôn nhân.  Nào lừa dối.  Nào phá thai.  Nào những lời nói độc địa.  Nào ăn cắp, nói hành nói xấu.  Mọi hành vi phát xuất từ lòng tham hoặc ghen tị hay ích kỷ.  Nếu Thiên Chúa có thể tha thứ cho Giê-ru-sa-lem về những tội lỗi và tội ác của họ, nếu Thiên Chúa vẫn có thể tiếp tục coi họ là dân riêng của Người, thì chắc chắn Người cũng có thể tha thứ cho bạn.  Chắc chắn Chúa cũng có thể tha thứ cho mọi người chung quanh bạn nữa.  Phải, tha thứ cho mọi người không trừ ai.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ngưỡng mộ lòng thương xót của Chúa!”