Thứ Sáu tuần 18 Thường niên

Lễ thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo

 

Suy niệm Gio-an 12:24-26

 

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất… chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.  (Gio-an 12:24)

 

          Hầu hết những gì chúng ta biết về thánh Lô-ren-xô đều liên quan đến những ngày sau hết của đời ngài.  Là một phó tế ở Rô-ma vào thế kỷ 3, Lô-ren-xô được trao trọng trách phân phát của bố thí cho những người nghèo.  Ngài được mọi người yên mến kính trọng và ngài không khác gì như một người con của Đức Giáo Hoàng Six-tô II.  Năm 257 sau công nguyên, hoàng đế Rô-ma là Va-le-ri-ô ra sắc chỉ cấm Ki-tô giáo.  Sau đó vua còn truyền lệnh giết các giám mục, linh mục và phó tế.  Đức Giáo Hoàng Six-tô đã chịu tử đạo, đến lượt Lo-ren-xô sắp phải theo ngài.

          Trước khi chết, Lô-ren-xô bị yêu cầu phải đem mọi tài sản của Giáo Hội nộp cho hoàng đế.  Truyền thuyết kể rằng Lô-ren-xô đã xin vua cho ngài được ba ngày để thu xếp mọi sự.  Ngài lập tức đem tất cả những gì Giáo Hội đang giữ phân phát cho người nghèo khổ, mù lòa và đau ốm.  Rồi ngài tập họp họ lại một nơi và đem trình diện trước mặt hoàng đế.  Ngài nói:  “Thưa ngài, đây là tài sản của Giáo Hội”.  Bực mình, Va-lê-ri-ô kết án ngài bị tử hình bằng cách nướng trên vỉ sắt ngày 10 tháng 8 năm 258.

          Cuộc tử đạo của Lô-ren-xô là hành vi yêu thương cuối cùng của ngài và là hoa trái của nhiều “cái chết” hằng ngày cho tội lỗi và tính ích kỷ khi ngài chăm sóc cho những người nghèo khổ.  Giống như Chúa Giê-su, ngài hiểu rằng không có cái giá nào là quá đắt, không có đau khổ nào là quá rẻ khi người ta nghĩ đến những gì Chúa Giê-su đã ban cho họ.

          Có thể chúng ta nghĩ:  “Tôi chẳng bao giờ làm nổi những gì thánh Lô-ren-xô đã làm đâu”.  Hoặc chúng ta có thể muốn làm những việc cao cả cho Chúa, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.  Chúa Giê-su cho chúng ta bí quyết:  “Ai phụng sự Thầy thì phải theo gương Thầy” (Gio-an 12:26).  Mỗi bữa ăn Lô-ren-xô phục vụ cho người nghèo, mỗi hành vi nhân ái cho người bệnh tật đều là theo vết chân của Thầy mình.  Khi phục vụ, Lô-ren-xô đã trở nên giống như Chúa Ki-tô hơn cho đến khi ngài giống Chúa ở điểm sau hết:  chết đang khi phục vụ dân Chúa.

          Những hành vi phục vụ của bạn có thể đều đều hoặc giống như vô nghĩa, nhất là khi phục vụ những người sống dưới cùng một mái nhà.  Nhưng gia đình bạn là một “kho tàng” đích thực của Giáo Hội.  Cũng như thánh Lô-ren-xô, những nỗ lực đơn giản của bạn khi giúp đỡ họ, chuẩn bị bữa ăn cho họ, hoặc tạo nên một bầu khí đón tiếp họ, tất cả đều giúp bạn trở nên giống như Chúa Giê-su hơn.  Bằng mỗi “cái chết” nho nhỏ cho tính ích kỷ, bạn có thể mang lại rất nhiều hoa trái cho Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì gương sáng của thánh Lô-ren-xô.  Xin Chúa giúp con biết trân quý và phục vụ gia đình con”.